fb pixel Pražští podnikatelé nebudou muset platit sankce za zpoždění nájmu. Nechceme, aby krachovali, říká radní. – G.cz
Vyhledávání

Pražští podnikatelé nebudou muset platit sankce za zpoždění nájmu. Nechceme, aby krachovali, říká radní.

O veškerých budoucích dopadech přísných opatření proti dalšímu šíření koronaviru zatím můžeme jen spekulovat, pražští zastupitelé však už teď myslí na to, jak nelehkou situaci místním podnikatelům co nejvíce usnadnit. Podle rozhodnutí Rady hl. m. Prahy ze dne 16. 3. 2020 nebude hlavní město s ohledem na vyhlášený výjimečný stav jako pronajímatel účtovat nájemcům úroky z prodlení za případné opožděné finanční plnění plateb nájemného za období od března 2020.

Redaktor
Redaktor 19.3.2020, 14:21

Tato skutečnost ani nebude považována jako výpovědní důvod, a to až do doby zrušení nouzového stavu a všech mimořádných opatření s ním souvisejících. Toto usnesení se nevztahuje na subjekty, které jsou s Prahou v soudním sporu.

„Navrhl jsem odložení splátek nájemného pro zasažené podnikatele, a to po dobu trvání karenčních opatření v souvislosti se šířením koronaviru. Jednoznačně chceme předejít tomu, aby živnostníci v hlavním městě krachovali a museli své provozy zavírat,“ vysvětlil radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr s tím, že podobný postup navrhne i jednotlivým městským částem.

Pandemie koronaviru a opatření s tímto stavem spojená tedy mohou ospravedlnit dočasné neplnění povinností z uzavřených smluvních vztahů s hlavním městem. Pokud se nájemci dostanou z výše uvedených důvodů do finanční tísně, Praha jim umožní případné dlužné nájemné hradit na základě splátkových kalendářů.

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články