fb pixel Právě teď je ideální doba na kontrolu plynového kotle. Na co při ní určitě nezapomenout? – G.cz
Vyhledávání

Právě teď je ideální doba na kontrolu plynového kotle. Na co při ní určitě nezapomenout?

Chladnější dny jsou tu a s nimi i topná sezóna. Podzim je nejlepším obdobím pro kontrolu topného systému ve vašem domě či bytě. S dobře fungujícím plynovým tope­ním můžete ušetřit pěknou částku na výdajích za energie. Připravili jsme pro vás několik tipů, na co určitě nezapomenout.

Komerční článek
Komerční článek 25.10.2020, 13:06

Zkontrolujte stav plynového kotle a odvodu spalin

Před topnou sezónou objednejte servisní prohlídku plynového kotle, která by se měla stát každoročním pravidlem. Nechte si zkontrolovat jak kotel, tak i odvod spa­lin. Každý rok by plynové zařízení měl prohlédnout revizní technik, který mimo jiné zkontroluje stav hořáku, výměníku, čistotu a těsnost spalovací ko­mory a odvodu spalin a provede správné seřízení kotle podle požadavků výrobce. Díky kontrole budete mít jistotu, že kotel bude pra­covat úsporně a bezpečně a zároveň se prodlouží jeho životnost. Servisního technika můžete najít na www.ppas.cz/servis-kotlu. Čištění a kontrola komína (spalovací cesty) u plynových spotřebičů je povinná 1 x ročně.

Kontrolu si zaslouží také radiátory

Zatímco kotlům lidé obvykle věnují odpovídající péči, radiátory naopak často zanedbávají. Před začátkem topné sezóny je přitom ideální doba na jejich údržbu. Pečlivě je proto prohlédněte a ošetřete případná místa drobné koroze. Zkontrolujte také činnost ventilů a vadné kusy vyměňte. Těsně před začátkem topné sezóny všechny radiátory odvzdušněte. Chcete-li uspořit, na stěnu za radiátory instalujte reflexní folii, která bude teplo lépe odrážet do místnosti. Další cestou k úsporám může být výměna starých radiátorů za nové, které pracují s nižší teplotou otopné vody.

Nové topné plynové spotřebiče značně ušetří za energie

Vývoj kotlů jde stále dopředu a současné kondenzační kotle jsou nyní běžné a představují nejúspornější variantu plynového vytápění. Oproti běžnému staršímu plynovému kotli jsou úspornější až o 35 %, a ročně tak můžete ušetřit částky za topení v řádu tisíců korun.

Staré plynové ohřívače vody mohou být příčinou otravy oxidem uhelnatým. Velké procento plynových topidel, které můžeme v domácnostech najít, tvoří topidla s odtahem spalin přes zeď – oblíbené „vafky“, které jsou na českém trhu dostupné již několik desítek let. Právě proto končí již některým modelům doba životnosti. Je vhodné je nechat zkontrolovat odborníkem, který ověří, zda jsou ještě bezpečné, nebo je vhodné provést výmě­nu za nový spotřebič. Např. topidlo o výkonu 5 kW vytopí prostor velký až 100 m³. Model, který je vyrobený před dvaceti lety spotřebuje za hodinu téměř 0,7 m³ plynu, zatímco jeho mladší nástupce jen necelých 0,6 m³, což je o 15 % méně. V případě, že uvažujete o výměně podívejte se na www.ppas.cz/slevy-na-spotrebice.

Zvažte modernizaci regulačního systému

S úsporou energií může spolehlivě pomoci kvalitní regula­ce otopného systému. Mít termostat, který umožní nastavit stálou a požadovanou teplotu přes den či v noci či o víkendech. Výhodnou regulací je ekvitermní regulace, která řídí činnost topné soustavy na základě vnější teploty vzduchu. Pro zvýšení pohodlí je stále častěji využívána možnost dálkového ovládání kotle přes mobilní telefon či internet.

Při užívání plynových topidel dodržujte bezpečnostní zásady

• věnujte pozornost správné instalaci a údržbě topidel
• řiďte se návodem výrob­ce
• neinstalujte topidla bez odborné pomoci
• vždy dodržujte zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti (záclony, závěsy, hořlavé předměty, stavební kon­strukce, podlahové krytiny apod.)
• dodržujte lhůty revi­zí a mějte pravidelné kontroly plynových spotřebičů

Co dělat, v případě úniku plynu

Zemní plyn je bez zápachu, proto je před jeho dodáním do distribuční sítě odorizován a v případě úniku jej můžeme čichem vnímat. Pokud tedy máte podezření na únik plynu, měli byste:

• vypnout spotřebiče
• nepoužívat elektrické spotřebiče
• uzavřít přívod plynu
• zajistit větrání prostoru
• zavolat na non-stop pohotovostní linku 1239.

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články