fb pixel Novým rektorem Anglo-americké vysoké školy je Jiří Schwarz – G.cz
Vyhledávání

Novým rektorem Anglo-americké vysoké školy je Jiří Schwarz

Zdroj: Angloamerican University

Novým rektorem Anglo-americké vysoké školy (AAU) byl jmenován docent Jiří Schwarz, dosavadní předseda její správní rady. Své funkce v Thurn-Taxisově paláci na pražské Malé Straně se ujímá dnes, 1. února 2022. Nahrazuje profesora Jaroslava Millera, který nastupuje do funkce 1. náměstka ministra školství.

Komerční sdělení 1.2.2022, 20:45

Docent ekonomie Jiří Schwarz přebírá funkci rektora s cílem systematicky zvyšovat počet studentů této nejkosmopolitnější české vysoké školy, pokračovat v rozvoji vědy a výzkumu a zavádění moderních studijních programů včetně doktorských. Jiří Schwarz byl období 2003-2010 děkanem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze (NF VŠE) a ke konci jeho funkčního období se NF VŠE stala nejlepší ekonomickou fakultou v ČR.*

„Vzhledem k výrazné převaze zahraničních studentů připravujeme naše studenty spíše k uplatnění na globálním než českém pracovním trhu. Přispíváme tak k vývozu české vzdělanosti do světa. Usilujeme o to, aby investice našich studentů do vzdělání u nás se ukázala být rychle návratnou a dlouhodobě prospěšnou,“ řekl Jiří Schwarz a doplnil: „K našim absolventům přistupujeme nejen jako klasická alma mater, ale i jako ambiciózní soukromá česká instituce podporující a zprostředkující jejich profesní vazby s českými firmami a institucemi.“

AAU disponuje jak českou, tak americkou (USA) vysokoškolskou akreditací. V tuzemsku patří mezi školy s nejvyšším podílem zahraničních studentů. Čtyři pětiny pocházejí z více než 80 zemí světa. Studijním jazykem je angličtina, přičemž AAU tradičně klade důraz na individuální způsob výuky a „real world experience“ svých studentů.

Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., byl doposud předsedou správní rady Anglo-americké vysoké školy, z.ú. V období 2009-2013 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a v období 2003-2010 děkanem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Je členem Vědecké rady IREF (L´Institut de Recherches Economiques et Fiscales) v Paříži.

AAU

Anglo-americká vysoká škola, z.ú., užívající v angličtině název Anglo-American University, byla založena v roce 1990, a je tak nejstarší soukromou vysokou školou v ČR. Nabízí studentům ve svých anglických studijních oborech (hospodářská správa, právo, mezinárodní vztahy, humanitní studia, žurnalistika a další) výuku v souladu s americkými vzdělávacími standardy v malých, interaktivně vedených studijních skupinách.

AAU jako první evropská vzdělávací instituce získala v roce 2016 prestižní americkou akreditaci WSCUC, která akredituje tak věhlasné univerzity, jakými jsou Stanford, University of California, Berkeley nebo Chapman, s níž má AAU společný MBA program.

* podle metodiky US News & World Report/The Guardian

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články