fb pixel Nizozemský pomahač nacistů Mussert: Tvrdil, že je patriot a nic proti Židům nemá, přesto se stal vůdcem holandské nacistické strany – G.cz
Vyhledávání

Nizozemský pomahač nacistů Mussert: Tvrdil, že je patriot a nic proti Židům nemá, přesto se stal vůdcem holandské nacistické strany

National Socialist Movement in the Netherlands
Zdroj: By W.F.M. Mol (Stapf Bilderdienst) - GaHetNa (Nationaal Archief NL), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38559648

Moravec, Quisling, Degrelle. Toto jsou jen některá jména známých kolaborantů. Všichni měli něco společného – tvrdili, že jediné, o co jim šlo, bylo dobro jejich národa. Jedním z takových byl Anton Adriaan Mussert, nizozemský nacistický vůdce.

Václav Adamus
Václav Adamus 3.2.2022, 00:31

Zůstane to v rodině

Anton Adriaan Mussert se narodil v květnu roku 1894 v Nizozemsku. Od raného dětství u něj spatřovali technický talent. Vystudoval a stal se inženýrem. Určitou pikantností je, že si jako manželku vzal svou tetu (sestru své matky). Jeho matka proti sňatku zprvu protestovala. Od roku 1920 je aktivní v mnoha krajně pravicových spolcích. Nejdříve vzhlíží k Mussolinimu, později si jeho obdiv získá Hitler a jeho strana.

Nacistické začátky

V roce 1931 v Utrechtu spoluzakládá vlastní kopii nacistické strany, která nese název Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland – Národně socialistické hnutí Nizozemska (NSB). Vznik extremistické scény byl v Nizozemsku cosi nevídaného, až bizarního. Nebýt jedné události. Nastala hospodářská krize, tamější vláda se s ní nedokázala vypořádat. Lidé se začali přiklánět k pravým či levým extremistům. Ke komunismu však v tradičně křesťanském Holandsku panoval spíše odpor. NSB později používala slogan „Mussert, nebo Moskva!“ – s významem, že jedině on a jeho strana můžou Nizozemí ochránit od bolševismu. NSB se lišila od NSDAP ve dvou věcech: nepropagovala antisemitismus (Mussert dokonce jednou řekl: „Každý dobrý holandský Žid je v naší straně vítán!“) a připouštěla svobodu vyznání. Mussert měl také vlastní bojůvku podobnou SA – Mussertovu gardu. Počet členů NSB rychle rostl, brzy jich bylo 6 000, v roce 1944 jich však měla 101 314. V roce 1936 se Mussert setkává se svým idolem a vzorem Adolfem Hitlerem. NSB však ve volbách utrpí drtivou porážku.

Kolaborant

Invazí do Polska začal konflikt později známý jako druhá světová válka. V roce 1939 začal Mussert oficiálně kolaborovat – kontaktoval Abwehr (nacistickou vojenskou rozvědku) a domlouval připojení Nizozemska k Třetí říši, také měl plánovat únos nizozemské královny Vilemíny. Spiknutí bylo odhaleno a členové strany byli ještě před nacistickou invazí internováni. Mussertovi se však podařilo prchnout a ukrýt se. Když nacisté Holandsko obsadili, byl zklamán. Hitler udělal vůdcem Nizozemska Arthura Seyß-Inquarta, zkušeného nacistu, který připravoval a provedl anexi Rakouska. Mussert se vrátil a dal dohromady členy strany. Byl jeden z malé hrstky politiků, kteří v zemi zůstali, ostatní prchli před nacisty do zahraničí. Vyhledá Inquarta a vyloží mu svůj plán převzít roli královny a stát se vůdcem národa. Hitler jej tedy podruhé přijme. Navrhuje mu svůj koncept Nordické federace, kterou povede Hitler, v čele členských zemí budou lokální vůdci – nizozemským bude samozřejmě Mussert. Hitler odvětí, že národ musí nejdříve přijmout národní socialismus a dovzdělat se, což bude Mussertovým úkolem. Nacisté velice chytře využili Mussertovy naivity. Domníval se, že jednou povede Nizozemsko cestou svého vlastního národního socialismu. Pletl se.

Figurkou ve hře

Ve skutečnosti se stal nástrojem, který má přitáhnout nizozemský lid do náruče nacistů. Ve svých projevech sliboval, že ochrání všechny občany. Brzy se ukázalo, že to není on, kdo vládne v Nizozemsku. Němci se začali zaměřovat na nizozemské Židy, v roce 1940 jich zde žilo přes 150 tisíc. Začalo to nenápadně, rozdáváním průkazu o židovském původu. Později jim byl omezen pohyb a nakupovat mohli jen ve vybraných obchodech. Kolaboranti napadli v Amsterdamu kolemjdoucí Židy, ti se bránili a jednoho z nacistů při šarvátce zabili. Následovala odveta, 400 židovských mužů zmizelo. Mussert byl rozčílen na nejvyšší možnou míru, slíbil lidem ochranu, ale nemůže dělat nic. V Amsterdamu začala stávka (dvoudenní) na podporu Židů, spojená s demonstrací. Zastřelili 9 demonstrantů. Pro nacisty to byl důkaz, že musí přitvrdit. Musserta začali považovat za slabého. Aby si zachoval postavení, musel udělat další zradu. Vyhodil Židy z NSB a začal proti nim vést tvrdou kampaň. Odsoudil tak zhruba 100 000 lidských bytostí k smrti.

Konec zrádce

Mussertův sen se splnil, v roce 1942 se stává „vůdcem nizozemského lidu“. Ztrácí však kontrolu nad holandskými jednotkami Waffen SS a jeho vojenské jednotky jsou definitivně začleněny do Wehrmachtu. V roce 1943 si své postavení nejspíš uvědomil, v květnu se znovu sešel s Hitlerem a ten mu řekl, že politickou kontrolu mít nikdy nebude. V září 1944 jeho politika zaviní masový hladomor (Hongerwinter). 7. května 1945 je Mussert zatčen Spojenci, je obviněn z velezrady a přesně o rok později zastřelen. Takto končí člověk, který se zaštiťoval tím, že vše dělá pro dobro národa. Přitom jej uvrhl do zkázy.

ZDROJE:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton_Adriaan_Mussert

https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_famine_of_1944%E2%80%931945#Causes

Kolaborovali s nacisty (dokument, 2010)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nationaal-Socialistische_Beweging

Podobné články

Doporučujeme

Další články