fb pixel Nicéphore Niépce je vynálezcem a průkopníkem fotografie: Historicky první fotku vytvořil s pomocí asfaltu – G.cz
Vyhledávání

Nicéphore Niépce je vynálezcem a průkopníkem fotografie: Historicky první fotku vytvořil s pomocí asfaltu

Zdroj: Joseph Nicéphore Niépce - Rebecca A. Moss, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107219

Před 257 lety se narodil významný vynálezce a průkopník v oboru fotografie Nicéphore Niépce. Je dokonce považován za vynálezce fotografie, jelikož se mu ve 20. letech 19. století jako prvnímu podařilo pořídit stálou fotografii. K současnosti, kdy stačí dvakrát kliknout na smartphonu a perfektní fotografie je hotová, však vedla dlouhá cesta. Historicky první fotografie tvořil Niépce složitým procesem, při kterém používal mimo jiné také asfalt a levandulový olej.

Jan Fiedler
Jan Fiedler Aktualizováno 7.3.2022, 09:31

Fotografie versus obraz

Fotografie je v dnešní době už neodmyslitelnou součástí umění i našeho běžného života. Fotografií jsme doslova obklopeni, a to ani nemusíme nutně navštívit galerii či výstavu. Stačí se projít po pokoji nebo nahlédnout do mobilu. Rodinná fotka na poličce, fotografie oblíbené kapely vylepená v podobě plakátu na zdi, tisíce fotek v galerii smartphonu a miliony nových fotografií každý den v databázi instagramu.

Fotografie je specifická tím, že dokáže zachytit okamžik přesně takový, jaký je. Realitu tedy ve většině případů interpretuje naprosto a maximálně věrně, čímž se odlišuje od obrazů, které sice mohou být zobrazením reality, nicméně stále se jedná o interpretaci malíře. Ten může dát zobrazované realitě svůj subjektivní náhled, čímž ji prakticky misinterpretuje, což však v umění nemusí nutně být na škodu, ale právě naopak. I v případě, že by se malíř snažil zachytit realitu co nejvěrněji, tak jako tomu je v realismu, nikdy nebude konečná podoba obrazu tak věrná, jako tomu je u fotografie. To je podstatou, výhodou a současně také úskalím fotografie.

Jsme svědky toho, kam se celé jedno odvětví dokáže za dvě staletí posunout. Je tomu totiž přibližně 200 let od doby, kdy byla pořízena první fotografie. Průkopníkem oboru a „prvním fotografem“ byl Nicéphore Niépce, francouzský vynálezce a fotograf, jenž je považován za jednoho z otců fotografie.

Nicéphore Niépce

Joseph Nicéphore Niépce se narodil 7. března roku 1765 v burgundském městě Chalon-sur-Saône ve Francii. Pocházel z vysoce postavené rodiny. Otec byl totiž poradcem, advokátem a správcem majetku krále Ludvíka XV. a matka dcerou věhlasného právníka. Po dokončení studií měl Niépce vstoupit do církve, nicméně se kněžství vzdal a vstoupil raději roku 1792 do armády. I jeho starší bratr Claude Niépce byl průkopníkem v oboru fotografie, přičemž na většině vynálezů spolu oba spolupracovali.

Samotná fotografie v té době byla ještě v plínkách, nicméně se používala camera obscura, neboli dírková komora, jež je považována za jakéhosi předchůdce fotografie. Jednalo se o optické zařízení, schránku s otvorem v jedné stěně. Světlo z vnější strany dopadlo v útrobách schránky na konkrétní místo, kde ho poté mohl malíř jednoduše obkreslit, čímž primárně docílil zachování perspektivy a dosáhl tedy větší realističnosti.

Nicéphore Niépce tuto techniku příliš neovládal, dalo by se tedy v nadsázce říci, že na princip fotografie přišel díky vlastní „neschopnosti“. Obkreslování tužkou převrácených obrazů z camery obscury neholdoval a snažil se tedy přijít na nový a lepší způsob, jak realitu zachycovat. A jak daný okamžik zachytit trvale. Cesta vedla přes experimenty s litografií a pokusy zaznamenat nějakým způsobem obrazy z camery obscury. Předmětem experimentů byl také chlorid stříbrný, který při osvícení tvrdne, což je žádoucí, nakonec se však Niépce zaměřil na bitumen neboli živici. Živice je souhrnné označení pro vysoce viskózní, černé a v sirouhlíku rozpustné organické kapaliny. Nejčastějšími formami jsou dehet a asfalt. Živici používal při svých prvních pokusech o zaznamenání přírody.

Heliografie, camera obscura a asfalt

Celý proces byl velice složitý a na svou dobu prozíravý a revoluční. Živici Niépce rozpustil v levandulovém oleji, jenž se často používal jako rozpouštědlo v lacích, a výslednou světlocitlivou směsí potřel cínovou destičku. Takto uzpůsobenou destičku poté vložil do camery obscury. Po několika hodinách destičku vyndal a za pomocí levandulového oleje eliminoval zbytky nenaexponované živice.

S experimenty začal přibližně v roce 1793. Fotograficky přenášet obrazy rytin na sklo byl ale schopen „až“ roku 1822. Tehdy se jednalo o zásadní úspěch, nicméně Niépce v té době svému výzkumu zasvětil již 30 let života. První stálou fotografii vytvořil pravděpodobně roku 1824 a své nejznámější fotografie z raného období vytvořil mezi lety 1826 až 1827.

Svůj proces zachycení obrazu Niépce nazval heliografie. Přibližně roku 1826 se mu také povedlo vytvořit stálou fotografii s názvem Pohled z okna v Le Gras, jež byla dlouho považována za první dochovanou stálou fotografii na světě. Na počátku 21. století byla však nalezena ještě starší Niépceho fotografie, jejíž vyfocení se datuje k roku 1825. Jedná se o heliografickou kopii rytiny a je na ní zachycen mladý chlapec vedoucí koně do stájí. Fotografii zakoupila Francouzská národní knihovna za přibližně 12 milionů korun a vlastní ji jako „národní poklad“. Zmíněné „první fotky světa“ tvořil Niépce za pomocí své camery obscury, cínových destiček, asfaltu, levandulového oleje a terpentýnu.

Vynálezce

Jedná se o revoluční a naprosto zásadní období z hlediska vývoje fotografie. Právě v této době se začalo formovat odvětví fotografie a s ním spojená fotografická činnost, bez níž si dnes už život snad ani neumíme představit. Nicéphore Niépce se svým úspěchem ihned navštívil Královskou akademii, u které žádal finanční podporu pro své další experimenty. Jeho žádost byla ovšem zamítnuta. Údajně z toho důvodu, že odmítal prozradit konkrétnější detaily svého objevu.

Nicéphore Niépce se se svým bratrem nevěnoval pouze oboru fotografie, ale i dalším četným oblastem. Například roku 1818 se Niépce intenzivně zajímal o jakéhosi předchůdce jízdního kola bez pedálů a rozhodl se postavit si vlastní model, který nazýval velocipéd. Stroj se pokusil vlastními úpravami a invencí zlepšit, přidal tedy například nastavitelné sedlo. Polemizoval také nad motorizací onoho stroje, tedy v podstatě o vytvoření mopedu. Spolu s bratrem pracoval také na spalovacím motoru Preolophore a na hydraulickém stroji Machine de Marly. V obou případech se jednalo o velice inovativní vynálezy, nicméně ani jeden ze zmíněných vynálezů nebyl Niépcemu nikdy oficiálně přiznán. Nicephoré Niépce, průkopník oboru fotografie a významný vynálezce, zemřel 5. července roku 1833 v Saint-Loup-de-Varennes, kde na tamějším hřbitově dodnes odpočívá.

Podobné články

Doporučujeme

Další články