fb pixel Nepodceňujte význam životního pojištění. Kryje záda vám i vaší rodině – G.cz
Vyhledávání

Nepodceňujte význam životního pojištění. Kryje záda vám i vaší rodině

Zdroj: Pixabay

Dlouhodobá neschopnost po úrazu, těžká nemoc, invalidita nebo dokonce smrt. Tyto scénáře si pro svůj život žádný člověk nechce připustit, mohou však být realitou. Navíc se s nimi pojí velký finanční propad celé rodiny. Přesto Češi výhody životního pojištění podceňují a raději zajistí auto nebo byt.

Redaktor
Redaktor 12.11.2021, 14:21

Česká asociace pojišťoven si ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C nechala udělat zajímavý průzkum. Ten ukazuje, že Češi se nejvíce obávají úrazu, neschopnosti sebeobsluhy ve stáří, dopravní nehody, výpadku příjmů důsledkem invalidity nebo onemocnění, pracovní neschopnosti, způsobení škody jinému člověku, úmrtí živitele rodiny a tím výpadku příjmu pro blízké, ale i požáru bytu nebo domu, krádeže auta a zdravotní indispozice v zahraničí.

Invalidní důchod je jen zlomkem příjmů

Přitom právě část obav může životní pojištění rozptýlit. Přesto však mají Češi běžně pojištěný majetek, jako je auto, byt či elektronika. Životní pojištění, které jim v případě nečekané životní situace pomůže zajistit sebe i rodinu, má v Česku sjednáno pouze asi 47 % rodin. Když však dojde ke smrti, nemoci či úrazu a k nim se pojící pracovní neschopnosti člena rodiny, je finanční jistota pryč. Právě životní pojištění přitom může výrazně pomoci těžkou dobu překonat.

A ještě konkrétněji – třeba dlouhodobá invalidita nejvyššího stupně připraví rodinu téměř o celý jeden příjem. Pokud živitel rodiny skončí po úrazu nebo nemoci v invalidním důchodu, příjmy se rapidně sníží a invalidní důchod může být jen zlomkem původního příjmu. Proto je důležité životní pojištění nepodcenit.

Životní pojištění v číslech

Předepsané pojistné v životním pojištění meziročně stouplo o 2,7 % a dosahuje výše 36,192 mld. Kč, tedy o 948 mil. Kč více než před rokem, kdy posilovalo pouze o 2 %. V dominantní skupině běžně placených smluv, které mají na celkovém počtu více než 90% podíl, se dynamika růstu z loňských 2,7 % posunula jen nepatrně na současných 2,8 %. Příslušné pojistné narostlo o 967 mil. Kč a jen potvrzuje vyrovnaný vývoj těchto produktů z dlouhodobého pohledu.

Objem u jednorázově placeného pojistného aktuálně meziročně klesá, konkrétně o 2,5 %, nicméně jeho vývoj je značně rozkolísaný a na celkový výsledek má jen okrajový dopad. Nadále ubývá smluv životního pojištění. Meziročně jich je o 2,3 % méně, což odpovídá poklesu o cca 116 tis. Aktivních smluv tedy ke konci 3. čtvrtletí 2021 zůstává 4 929 tis.

Pojistka na míru

Sjednat si životní pojištění je přitom možné zcela na míru tak, aby každému maximálně vyhovovalo. Vždy je třeba nastavit si dostatečně vysoké krytí jednotlivých rizik a určit tzv. obmyšlenou osobu. Tou je člověk, který získá peníze v případě úmrtí pojištěného. Před uzavřením jakékoliv smlouvy je potřeba ověřit, že kryje všechna rizika a nastavit ji tak, aby reflektovala požadavky konkrétní rodiny.

Zásadní je také volba výše pojistné částky. „Mimo jiné je při volbě výše pojistné částky důležité zvážit, jaký cíl má uzavření životního pojištění plnit. Je-li jím například pokrytí závazků, kterým rodina, ale i jednotlivec měsíčně musí dostát, musí si stanovit, jaká částka bude dostatečná, aby uhradil například splátky hypotéky, leasingové splátky či zaplatil nájem i s náklady na energie a ostatní náklady běžného chodu domácnosti,“ vysvětluje Petr Koblížek, odborník na životní pojištění z České asociace pojišťoven.

Podle něho je vždy ideální je zvolit takový produkt životního pojištění, který lze v průběhu pojištění měnit, protože životní pojištění může být opravdu velmi variabilní. „Klient se může rozhodovat o změně jeho parametrů i v průběhu pojištění, např. má možnost právě snižovat či zvyšovat pojistnou částku či pojistné, přidávat či odebírat připojištění, může dokonce měnit i pojistnou dobu, jednoduše přizpůsobuje životní pojištění své momentální potřebě a aktuální životní situaci.“

Nebojte si při plánování životní pojistky oslovit odborného poradce, poradí vám, co vše by měla pojistka zajišťovat. Zda to bude pojištění pro případ smrti, nebo jestli bude také investiční, či zda bude více kryté riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti. Protože třeba to je pro rodiny velmi zásadní, vzhledem k tomu, že příjem na nemocenské zásadně klesá. Více na www.cap.cz.

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články