fb pixel Nacistická expedice do Tibetu: hledání tajemné říše Agarthy – G.cz
Vyhledávání

Nacistická expedice do Tibetu: hledání tajemné říše Agarthy

Jörg Lanz von Liebenfels Znak společnosti Ahnenerbe Expedice nacistů společně s Tibeťany Německá expedice v Tibetu + DALŠÍ 1 FOTKA

Berlín, květen 1945. Sovětské jednotky dobývají Berlín, dostávají se až k bunkru Vůdce, cestu jim však zahrazují muži s asijskými rysy v uniformách SS. Jsou to Tibeťané. Jak se do Berlína dostali? Co nacisté v Tibetu hledali? A jak to souvisí s jihlavským podzemím?

Václav Adamus
Václav Adamus 22.12.2021, 16:16

Okultní Berlín

Když probíhal v Norimberku proces s nacistickými špičkami, tak se spojenečtí představitelé spravedlnosti dohodli, že o okultní stránce nacismu nepadne u soudu ani slovo – nechtěli, aby se obvinění dovolávali nějaké nadpřirozené moci, a aby tak mohl být zpochybněn jejich duševní stav – chtěli je odsoudit a popravit. Nacistická strana byla okultismem ve skutečnosti prošpikovaná. Poválečné Německo bylo plné spiritismu, okultismu a pohanské víry. Například árijský původ používalo už nacionalistické turnerské hnutí (obdoba našeho Sokola) v roce 1901, a jistá část hnutí nechtěla Židy přijímat jako členy.

Ahnenerbe

Adolf Hitler (1889–1945) byl okultismem okouzlen ještě předtím, než vstoupil do NSDAP, jedním z jeho učitelů byl exkomunikovaný cisterciánský mnich Jörg Lanz von Liebenfels (1874–1954). Vydával časopis Ostara, který obsahuje základy budoucí Hitlerovy ideologie. V tomto časopise se také poprvé dozvídá o černém slunci a významu svastiky. Nikoho tedy nepřekvapí, že když se chopil moci, pokračoval ve své víře a dával jí konkrétní obrysy. 1. července 1935 zákládá Himmler (1900–1945) společnost Ahnenerbe, což v překladu znamená „Dědictví předků“. Byl to výzkumný ústav zřízený při SS a měl za úkol věděcky dokázat nadřazený původ Árijců a potvrdit, že největšími Árijci jsou právě Němci a další tzv. nordické rasy (severské národy).

Expedice do Tibetu

Tuto expedici inicioval rasistický teoretik a eugenik Hans F. K. Günther (1891–1968). Měla potvrdit jeho šílenou teorii, že pradávný národ Árijů před více než 3000 lety dobyl většinu Asie, a nejryzejší původ Árijů vystopovali až do Tibetu. Expedice byla připravována už v roce 1937, ale vydala se na cestu až na jaře roku 1938. Vůdcem expedice byl zoolog, dobrodruh a člen SS Ernst Schäfer (1910–1992). Míří do sikkimského hlavního města Gangtoku. Po cestě sbírají vědci přítomní na expedici biologické vzorky a provádí měření. Ve Lhase pobyli zhruba tři měsíce a do Berlína dovezli asi 2000 fotografií a spoustu nových antropologických údajů. Ovšem hlavní věc zde neobjevili – nacisté věřili, že právě zde se nachází tajemná říše Agartha – mýtické podzemní město, pro jedny fyzicky existující, pro druhé duchovní oblast, kam se dá dostat meditací a jinými cvičeními. Obdobně věřili, že se mýtické město Šambala nacházelo na území Japonska. Nacisté se však nevzdávají a mimo vědeckého materiálu s sebou přiváží skupinku mnichů pátrající po tajemství posmrtného života.

Tajemství jihlavských katakomb

Jihlava byla za německé okupace místem, které se mysticismem jen hemžilo. Dodnes si svůj mystický ráz ponechala, a to hlavně díky tajemnému podzemí. Ovšem to není jediné tajemné místo. Nad podzemím se nachází tajemný zámek zvaný Heuloský hrádek, kde měla své sídlo elitní nacistická škola Napola. Z ní se měly ozývat tajemné zpěvy – vokální vyjádření run. Co vše se tam dělo, zůstává však dodnes otázkou. Češi zde měli vstup zakázán, ale nesměli se k ní přiblížit ani místní Němci. Nacisté se zajímali také o místní podzemí, právě jim se připisuje ona mystická svítící chodba. Po neúspěšné expedici do Tibetu si mysleli, že je říše Agartha právě zde. Dokládá to i vzpomínka místního, který Stanislavu Motlovi do mikrofonu řekl, že do Jihlavy přijela skupinka vysoce postavených nacistů s asi pěti Tibeťany.

ZDROJE:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ahnenerbe

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_F._K._G%C3%BCnther

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_expedice_do_Tibetu_(1939)

https://en.wikipedia.org/wiki/Ostara_(magazine)

Stopy fakta tajemství: Apoštolové temných sil (Stanislav Motl, rozhlas. pořad )

Nacisté v Tibetu, Peter Meier-Hüsing, 2019

Podobné články

Doporučujeme

Další články