fb pixel Mezinárodní den zvýšení povědomí o autismu je tady. Petřín bude opět svítit modře – G.cz
Vyhledávání

Mezinárodní den zvýšení povědomí o autismu je tady. Petřín bude opět svítit modře

Zdroj: www.nautis.cz

Mezinárodní den zvýšení povědomí o autismu byl vyhlášen roku 2007 Organizací spojených národů. Celý svět v tento den vyjadřuje svou podporu lidem s autismem prostřednictvím různých osvětových akcí a iniciativ. Nejinak tomu bude i letos, kdy svět ovládá pandemie koronaviru. Tento den si připomeneme i v Čechách.

Jana Mrákotová
Jana Mrákotová 2.4.2020, 11:03

O autismu slyšel určitě každý, ale věděli jste, že zhruba každé 75. dítě se narodí s obtížemi charakteristickými pro poruchu autistického spektra, zkráceně PAS? A co to autismus vlastně je? Jedná se o poruchu vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Na druhou stranu v některých oblastech mohou lidé s autismem výrazně převyšovat ostatní, třeba v matematice, jazycích nebo umění. Důležité je říct, že modelový příklad člověka s diagnózou autismu neexistuje. Se stejnou diagnózou se perou lidé nadprůměrně inteligentní, ale také ti s mentální retardací, spontánně navazující kontakt i uzavření, klidní i aktivní s poruchami chování. Někteří lidé s touto diagnózou vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úspěšní v zaměstnání a vedou spokojený rodinný život. Nicméně u všech lidí s touto diagnózou je vývoj v konkrétních oblastech narušen do té míry, že lze dopad poruchy na člověka a na jeho rodinu považovat za závažný a handicapující. Tyto informace uvádí na svých stránkách Národní ústav pro autismus (NAUTIS), který je největší specializovanou organizací zabývající se péčí o osoby s autismem v České republice.

Modrá je dobrá

Přesto, že současné dění ovládá koronavirová nákaza a v Česku vládne nouzový stav, tak si dnes republika Světový den porozumění autismu připomene. Nautis sice z důvodu pandemie a s tím spojených omezení přesunul osvětové aktivity výhradně do online prostředí, ale jedna věc bude „nevirtuální“ - Petřínská rozhledna se opět rozsvítí modře. Proč modře? Modrá barva je s problematikou autismu spojená tradičně. Je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší deficit.

Dnešním dnem NAUTIS zahajuje celoroční osvětovou kampaň Porozumět autismu 2020, která se i letos koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba. V podvečer se na podporu lidí s autismem stejně jako loni modře rozsvítí pražská Petřínská rozhledna. Připojit se k podpoře Světového dne porozumění autismu může i široká veřejnost. Po celý den se do modrého oblečení mohou i v domácím prostředí obléknout ti, kteří chtějí dát najevo svou podporu lidem s poruchou autistického spektra a své aktivity mohou sdílet prostřednictvím sociálních sítí pod hashtagem #porozumetautismu2020.

„Kolem Světového dne porozumění autismu obvykle koordinujeme akce, které jsou zaměřené zejména na osvětu široké veřejnosti, na boření mýtů, které kolem autismu stále panují, a které ztěžují rodinám už tak náročnou péči. Letos se musíme omezit na komunikaci prostřednictvím internetu. Ten den přesto zahájíme celoroční osvětovou kampaň Porozumět autismu, jejímž cílem je zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra. Jaký je život s poruchou autistického spektra se budeme snažit přibližovat po celý rok, věříme, že se v brzké době naše aktivity přesunou do reálného života. Osvěta a vzdělávání jsou významnou součástí naší práce. Většina osvětové činnosti cílí na lidi, kteří se spolupodílí na výchově, vzdělávání či péči o děti i dospělé s autismem – tedy hlavně na rodiče, učitele, osobní asistenty či lékaře,“ představuje aktivity NAUTIS jeho ředitelka Magdalena Thorová.

Tak nevíme, jak vy, ale my si na sebe dnes něco modrého určitě vezmeme. On je nám v redakci (a autorku toho článku nevyjímaje) autismus v něčem poměrně blízký. Jen tak mimochodem poruchou autistického centra prý trpěli nebo trpí třeba Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart nebo Bill Gates, kdybyste to nevěděli.

Podobné články

Doporučujeme

Další články