Ku-klux-klan: Příběh nejznámějších rasistů v bílých kápích – G.cz
Vyhledávání

Ku-klux-klan: Příběh nejznámějších rasistů v bílých kápích

Zdroj: thenypost.com

Ku-klux-klan je militantním ultrapravicovým hnutím s dlouholetou tradicí. Jeho členové se prezentují jako součást celosvětového hnutí White Power vycházejícího z myšlenky převahy a vítězství „bílé rasy“ nad ostatními rasami, což je příčinou jejich xenofobních a rasistických postojů vůči názorům většinové společnosti. Ve Spojených státech amerických Ku-klux-klan vznikl už po občanské válce koncem 19. století a stal se jedním z nejznámějších rasistických hnutí na světě. Původní členové vzešli z vysloužilých veteránů jižní konfederační armády a příznivců poražené Konfederace, kteří nesouhlasili s výsledkem občanské války a zrušením otroctví. Postojů překonaných už v předminulém století se drží dodnes.

Martin Miko
Martin Miko 1.12.2018, 06:00

Spolek anonymních rasistů

Počátky KKK (Ku-klux-klanu) sahají do roku 1865, kdy se šestice mladých mužů sešla ve městě Pulaski ve státě Tennessee a založila tento spolek. Oficiální činnost hnutí však započalo až o půl roku později, kdy začali terorizovat afroamerické spoluobčany ve svém okolí. Téhož roku se k nim přidal i vlivný bývalý generál Nathan Bedford Forrest, který pozvedl vliv regionálního hnutí. S narůstajícím regionálním vlivem absorboval KKK regionální rasistická hnutí jako např. Rytíře bílé kamélie a další.

Jelikož byly jižní státy USA poraženy a okupovány severními, tedy federální armádou, bylo otroctví nenávratně zrušeno. Cílem KKK bylo tedy zamezit občanskému zrovnoprávnění Afroameričanů, a proto se pravidelně zastrašovali a napadali černošskou komunitu. První roky po válce vyráželi ozbrojeni puškami a oblečeni v typických bílých pláštích se špičatou kápí přes hlavu s cílem chytat černochy a následně je věšet na odlehlých místech. Nejčastěji vyráželi ven v noci a pochodněmi podpalovali domy afroamerických obyvatel jižních států USA. Odhaduje se, že počet obětí KKK mezi lety 1865 až 1875 bylo cca 3 500 černochů. KKK neútočil jen na Afroameričany, ale i na republikány bílé pleti a bojovníky za rovnoprávnost. Paradoxně to totiž koncem 19. století byli republikáni a ne demokraté, kdo horlivě bránil práva černošské menšiny.

Na konci 60. let 19. století měla KKK téměř půl milionu členů, přesto ji musel generál Forrest v roce 1869 rozpustit z důvodu zakročení federální vlády. Činnost Ku-klux-klanu však dále pokračovala v utajení, proto se americká vláda rozhodla zakročit a vyslala do Jižní Karolíny armádu. Tím nastal útlum KKK a jeho členové založili nové a méně známé organizace. Dalším usměrňovačem rasistických organizací byly i zákony, které znevýhodňovaly černošské obyvatelstvo.

Členství v KKK bylo naprosto tajné a členové se povětšinou navzájem neznali, proto využívali tajná hesla a zkratky, kterými se rozeznávali. Například slovo AYAK (Are you a klansman?) znamenalo dotaz, zdali je dotyčný členem klanu. Odpověď na tuto otázku byla AKIA (A klansman I am.), což znamenalo souhlas. KKK měl i svůj specifický slovník a slang, který byl typický pro tuto militantní organizaci. Výraz čaroděj byl slangový výraz pro vůdce klanu a noční jestřáb pak byl vedoucím v oblasti bezpečnosti.

KKK v Čechách

Dlouholetá historie Ku-klux-klanu byla inspirací pro české pravicové extrémisty, kteří na konci roku 1990 zaregistrovali svou organizaci pod názvem Neviditelná říše rytířů KKK. S registrací však neuspěli, jelikož jim byla z pochopitelných důvodů zamítnuta. O rok později se v Praze objevila neregistrovaná skinheadská organizace, která se jmenovala podle nejznámějšího člena tehdejší KKK – Bedford. K této organizaci se připojila organizace s názvem Forrest, rovněž pojmenovaná podle Nathana Bedforda Forresta. Tyto organizace spolu poté spolupracovaly a dokonce vydávaly časopis s názvem Prosecký list. Na obálce jednoho z čísel se objevil keltský kříž a nápis NIC NEŽ NÁROD. Časopisy většinou obsahovaly nenávistný obsah, který varoval před „židovským nebezpečím“.

Dalším odkazem na KKK byla činnost pobočky celosvětové organizace TKKK, což v překladu znamenalo Templářští rytíři Ku-klux-klanu.

Militantní a rasistické organizace s přímým nebo nepřímým odkazem na KKK existují dodnes po celém světě.

A zde najdete nejznámější českou sektu - Vesmírné lidi.

Podobné články

Doporučujeme

Další články