fb pixel Jindřich Korutanský byl nejneschopnějším českým panovníkem vůbec: O korunu přišel kvůli své lenosti dokonce dvakrát – G.cz
Vyhledávání

Jindřich Korutanský byl nejneschopnějším českým panovníkem vůbec: O korunu přišel kvůli své lenosti dokonce dvakrát

+ DALŠÍ 2 FOTKY + DALŠÍ 3 FOTKY

Jindřich Korutanský má mezi českými panovníky speciální postavení. Ne snad kvůli tomu, že by byl nějak zvláštně nadaný či snad významný. Jako jediný český král totiž kvůli své neschopnosti dvakrát přišel o českou korunu…

Arian Ebrahimi
Arian Ebrahimi 14.7.2020, 08:56

Švagře, vem to za mě

Začátek 14. století v Čechách by se dal označit za poměrně turbulentní dobu. Téměř čtyři století trvající vláda jediné domácí dynastie u nás skončila nakonec roku 1306, když byl v Olomouci záhadně zavražděn poslední král z rodu Přemyslovců, mladý Václav III. Teprve šestnáctiletý panovník nestihl za svůj krátký život (a ještě kratší vládu) zplodit žádného, natož mužského potomka, a České království se ze dne na den ocitlo bez vladaře. Dle tehdejších pravidel se pretendentem trůnu stal manžel Václavovy mladší sestry Anny Přemyslovny, korutanský vévoda Jindřich.

Jindřicha Korutanského s Přemyslovci pojily úzké vztahy – byl to právě král Václav III., který těsně před svou vraždou inicioval sňatek mezi Annou a korutanským vévodou. Václav III. navíc do Olomouce nejel jen tak náhodou. Mladý král se připravoval na vojenské tažení do Polska (kterému spolu s Uhrami vládl) a právě v moravském městě shromažďoval své vojsko. Před svým odjezdem pak svěřil dočasně vládu nad Českým královstvím právě svému milému švagrovi Jindřichovi, jenž tak po králově smrti měl ve svém rukávu i tenhle trumf. Není divu, že se většina panstva přiklonila na stranu Korutance, který byl nakonec v září 1306 provolán českým králem. A pak by asi vládl šťastně až do smrti, kdyby se v příběhu neobjevili věční záporáci českých dějin. Ano, řeč je opět o oblíbených Habsburcích.

Římský král Albrecht Habsburský totiž odmítl uznat Jindřichovo zvolení a označil české země za odumřelé léno, o jehož osudu měla tedy rozhodovat Svatá říše římská. Zcela nezištně pak daroval svému synovi Rudolfu Habsburskému České království, které se syn okamžitě vydal vojensky obsadit. Po necelém měsíci vlády se tak Jindřichovo panování v Čechách dočkalo konce, jelikož nepopulární král bez většího vojska neměl šanci střet s členem mocných Habsburků vyhrát. V rychlosti tak král, kterého navíc opustila většina jeho bývalých podporovatelů, i se svou mladou ženou opustil Čechy a na čas se ukryl do Tyrol. Již 14. října 1306 se tak Rudolf Habsburský stal historicky prvním Habsburkem na českém trůně, který si navíc pojistil sňatkem s vdovou po Václavovi II., Eliškou Rejčkou.

Druhý pokus vydržel tři roky

Jenže pak se na Jindřicha, který si ze studu ani nedovolil říkat „český král“, podruhé usmálo štěstí. Král Rudolf během tažení proti vzbouřeným přívržencům Korutanců onemocněl úplavicí a pouhých devět měsíců po svém nástupu na trůn zemřel. Prohabsburský šlechtic Dobeš z Bechyně okamžitě v Praze navrhl, aby korunu získal další Habsburk, tentokrát Rudolfův bratr Fridrich, kterého chtěl oženit s Eliškou Přemyslovnou, další sestrou Václava III. Než tak stihl učinit, proběhlo v Praze prokorutanské povstání a Dobeš byl ubodán v posteli. Nic tak nebránilo Jindřichovi, aby se opět vydal do Čech, kde byl 15. srpna 1307 opět provolán českých králem. Tentokrát se na trůnu udržel celé tři roky a snad by českou korunu držel i déle, kdyby nebyl dle tehdejších svědectví líný, nevyspělý a nepříliš chytrý. Za jeho vlády došlo k rozkladu státní moci a ustrnutí jakéhokoliv rozvoje království.

Jeho absolutní neschopnost a nezájem o aktivní politiku nakonec vyvrcholily v roce 1308, když se dokonce ani nezúčastnil volby nového římského krále, přestože český král měl při volbě výsadní postavení. Tím si znepřátelil nového vládce říše Jindřicha Lucemburského a když k tomu ještě připočteme nespokojenost české šlechty nad líným panovníkem, je zázrak, že se Korutanec udržel u moci celé tři roky. Nakonec se proti němu šlechta obrátila, a tak došlo ke sňatku syna římského krále, Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou. Ten pak v pouhých 14 letech vytáhl do Prahy a Jindřich musel opět potupně prchnout do Tyrolska. Jan se tak stal prvním králem z rodu Lucemburků u nás. Ponížený Jindřich pak v Rakousku zůstal až do konce svého života v roce 1335 a až do skonání vytrvale (či snad uraženě) tvrdil, že je nadále českým králem.

Podobné články

Doporučujeme

Další články