fb pixel Jindřich Korutanský | G.cz
Tentokrát se na trůnu udržel celé tři roky a snad by českou korunu držel i déle, kdyby nebyl dle tehdejších svědectví líný, nevyspělý a nepříliš chytrý. Za jeho vlády došlo k rozkladu státní moci a ustrnutí jakéhokoliv rozvoje království. Nakonec se proti němu šlechta obrátila, a tak došlo ke sňatku syna římského krále Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou. public domain