Jak vypadal Ježíš? Historik tvrdí, že našel jedinou podobiznu Krista – G.cz
Vyhledávání

Jak vypadal Ježíš? Historik tvrdí, že našel jedinou podobiznu Krista

Ježíš, tak jak ho známe dnes, je výsledkem představ umělců žijících téměř šest set let po jeho smrti.
Zdroj: christ.net

Ježíš Kristus patří k bezpochyby nejznámějším postavám na celém světě. Ústřední osobnost křesťanské víry uznávají i jiná náboženství, a když se řekne Ježíšovo jméno, mnoho lidí si vybaví jeho postavu jako vysokého muže s dlouhými vlasy a vousy. Jak ale Ježíš doopravdy vypadal, zůstává otázkou. Britský biblista a historik Ralph Ellis ale tvrdí, že odhalil odpověď.

Jan Palička
Jan Palička 31.3.2018, 08:42

Jméno Ježíše Krista zná většina lidí po celém světě bez ohledu na náboženství. Stejně tak si většina lidí ihned po vyslovení tohoto jména vybaví Ježíšovu podobu, která je známá z mnoha obrazů. Máme zafixováno, že Ježíš byl vysoký muž s jemnými rysy ve tváři a s dlouhými hnědými vlasy a vousy, ale vypadal takto i ve skutečnosti?

Současná Ježíšova podoba vychází z obrazů, které se začaly malovat až zhruba od 6. století ve východní ortodoxní církvi a později i v té západní římskokatolické. Je právě výmyslem křesťanů z Říma, že Ježíš oblékal tuniku typickou pro Řím na přelomu letopočtu, ač v izraelské oblasti, kde Ježíš žil, se tento typ oblečení mezi běžnými lidmi nenosil. Stejně tak dlouhý vous jako symbol mudrctví, který ovšem nosili spíše muži výrazně starší.

Vědci již jednou pomocí moderních forensních metod přišli s přibližnou rekonstrukcí Ježíšovy podoby na základě scanů a počítačových modelů semitských lebek z období jeho života. Podle těchto zjištění se skutečný Ježíš tomu, kterého známe z obrazů, příliš nepodobal. Byl mnohem menší postavy, spíše tělnatý a s výrazně snědší pletí. Zároveň měl jako galilejští muži té doby nejspíše krátké vlasy a i vousy měl zastřižené. Nechyběl typický výrazný nos, tmavé oči blízko u sebe a mohutný nadočnicový oblouk.

Největší problém s Ježíšovou podobou je ten, že neexistuje žádná jeho podobizna z doby, kdy žil. Ani v Bibli toho o jeho podobě moc nenajdeme. Britský historik a biblista Ralph Ellis ale tvrdí, že jedinou Ježíšovou podobiznu objevil. Nachází se na zhruba dvoucentimetrové minci z přelomu letopočtů, u které se ale má za to, že zobrazuje krále Manua z Edessy. Tento nesoulad Ellis vysvětluje tak, že král Manu a Ježíš byli vlastně jedna a ta samá osoba.

Království Edessa, kterému král Manu vládnul, se nacházelo na území dnešního Turecka přiléhajícímu k Sýrii. Podle pramenů o životě málo známého panovníka měl tento vladař podobný osud jako Ježíš a k ‚rozštěpení‘ jedné osobnosti na dvě různé došlo podle Ellise tureckým přepisem celého jména panovníka Isas Manu, kde Isas je raná podoba aramejského jména Ješua, tedy Ježíš. Mnoho ostatních odborníků považuje Ellisovu teorii za přitaženou za vlasy, nicméně pokud by byla pravdivá, jednalo by se o významné historické odhalení.

O tom, jak Ježíš zemřel, se dočtete tady.

Podobné články

Doporučujeme

Další články