Jak se zneužívají dětské nevěsty v Libanonu? Koukněte na video z falešné svatby! – G.cz
Vyhledávání

Jak se zneužívají dětské nevěsty v Libanonu? Koukněte na video z falešné svatby!

V některých zemích se mohou se souhlasem rodičů vdávat i holky, které jsou z našeho pohledu ještě děti. K tomuto tématu přitáhlo teď velkou pozornost jedno fingované focení svatebních snímků.

Radek Kovanda
Radek Kovanda 12.12.2015, 08:50

Organizace KAFA, což je nevládní nezisková, feministická atd... organizace proti násilí a zneužívání sídlící v Libanonu, naaranžovala focení svatby velmi mladé (dvanáctileté – protože i v tomto věku se dívky v téhle zemi vdávají) nevěsty, a při tom sledovala reakce kolemjdoucích.

Třebaže jsou v téhle zemi podobné sňatky akceptovanou společenskou normou, ne všichni, kteří scény z následujího videa spatřili na vlastní oči, s tím jsou tzv. ‚úplně v pohodě‘.

Jenom pár lidí gratulovalo svatebnímu páru a přálo jim šťastný život, přesněji řečeno pouze pár chlapů uznale pomrkávalo na ‚pana manžela‘.

Víc bylo těch, kteří tiše kroutili hlavami. Nebo s varovným výrazem ve tváři poklepali na nevěstino dívčí rameno. Anebo kteří to rovnou natvrdo vypálili panu ženichovi do tváře: „Vždyť byste mohl být její děda!“

Celá tahle ‚šaráda‘ je součástí kampaně, která má upozornit na zneužívání dětí v některých částech světa. Podle poslední zprávy organizace UNICEF bránící práva dětí žije dnes na naší planetě přes 700 milionů žen, které vstoupily do manželství ještě coby děti (myšleno ve věku pod třináct let), což prý může mít negativní důsledky jak pro ženy samotné, tak pro jejich děti – jakkoli je na druhou stranu dokázáno, že i dívky v nejchudších částech světa, kde je tato praxe nejběžnější, dospívají pohlavně ve stále nižším věku.

Navíc – je sice pravda, že průměrný věk vstupu do manželství se u dívek celosvětově rok od roku zvyšuje, ale toto zvýšení mají na svědomí hlavně ženy z bohatších částí světa nebo i ty z částí chudších, ale které pocházejí z bohatých rodin.

Cílem kampaně ovšem není jít proti proudu ‚přirozeného vývoje‘, nýbrž zabránit vážným škodám na fyzickém a psychickém zdraví dívek, které jsou (byť třeba i se souhlasem rodičů, ačkoli ne všude je souhlas vyžadován) vystaveny riziku poškození fyzického i psychického zdraví následkem toho, že jsou ještě coby tělesně i duševně nevyspělé děti nuceny vstoupit do manželství se vším, co k tomu patří.

A na závěr a pro porovnání ještě 32 sexuálních stereotypů a dalších ilustrovaných zvráceností dnešního světa.

Podobné články

Doporučujeme

Další články