Hawthornský efekt: ze 100 let starého experimentu vychází slavná Pláničkova metoda

Obrázek uživatele vaclav.roman
12.10.2018, 14:27

Psychologické experimenty lze provádět na různá témata a zadání, o tom jsme se přesvědčili v minulých dílech našeho seriálu. Tentokrát se podíváme, že je možné zkoumat také to, jak zvyšovat produktivitu práce. Jste-li zaměstnavatel, tak si následující řádky o tzv. Hawthornském efektu přečtěte hodně pozorně.

Motivace pozorností

Zásadní otázka zní, zda na výkony zaměstnanců mají nějaký vliv změny pracovního prostředí. Experiment na toto téma byl proveden zhruba před 100 lety v hawthornské továrně Western Electric Company v americkém Illinois, což byla fabrika, ve které se vyráběly součástky do telefonních přístrojů. Vedení továrny se potýkalo s klesající produktivitou práce a chtělo stagnaci výroby stůj co stůj vyřešit. Za tímto účelem oslovilo předního psychologa, kterým nebyl nikdo jiný než profesor Harvardovy univerzity George Elton Mayo, aby v továrně provedl několik svých pokusů.

Mayo s dělníky nejen hovořil, ale také je dlouhodobě pozoroval. Měnil podmínky a sledoval, jaké důsledky to přináší. Pro lepší vyjádření výsledků rozdělil dělníky do dvou skupin, aby bylo možné sledovat vliv zavedených změn.

Experimentální skupině zvýšil nejprve intenzitu osvětlení, kontrolní skupina pracovala ve stejných podmínkách jako před jeho příchodem. A výsledek? Nejprve to vypadalo, že lepší podmínky, které intenzivnější osvětlení přineslo, vedou k vyšší produktivitě. Výkon dělníků v první skupině se zvýšil. Jenomže kontrolní skupina nezůstala dlouho pozadu a pracovala efektivněji také. Navzdory tomu, že by se jakkoliv změnily podmínky.

Tím výzkum neskončil. Mayo nechal snížit osvětlení v experimentální skupině na úprosné minimum a sledoval, jaký to bude mít dopad na výkonnost. Ta se kupodivu nesnížila. Psycholog Mayo z toho vyvodil, že intenzita osvětlení nehraje vůbec žádnou roli. Vliv na výkonnost měla skutečnost, že dělníci jsou zapojeni do experimentu, že jsou středem pozornosti.

V další fázi experimentu si Mayo vybral šest dělnic, které nechal pracovat v oddělené místnosti, kde se měnily podmínku. Pracovnice měly kvůli zapojení do experimentu jistá privilegia, díky čemuž si připadaly důležitější, což se ukázalo jako nejvíce motivující. Lepší výkony se záhy dostavily.

Efekt se dostal do učebnic i do filmů

Hawthornský efekt se dostal i do učebnic psychologie, jeho podstata spočívá v tom, že lidé jsou schopni zlepšit své chování, pokud se jim dostává zvláštní pozornosti. Prostě a jednoduše, když víte, že si vás ostatní všímají, tak se budete více snažit. Jinak je vám to šumák. Kdo je středem pozornosti snaží se víc než ten, kdo si připadá jako páté kolo u vozu.

Na tomto efektu je založená také mimořádně slavná Pláničkova metoda, která byla do praxe poprvé zavedena v obci Hoštice u Volyně. Se zlepšovákem, jak zvýšit dojivost krav, přišel Šimon Plánička. Sluchátka s hudbou dodávala zvířatům pocit důležitosti, krávy si připadaly v centru dění a dávaly více mléka.

A zde si přečtěte o tom, jak Milgram svým experimentem šokoval svět.


Komentáře

Doporučeno pro vás