FOTO #5: Vainovy koláže za měsíc říjen – G.cz
Tomio ví. Vain pro G.cz