FOTO #4: Vainovy koláže za měsíc říjen – G.cz
Kde jsou moje blatníky?! Vain pro G.cz