FOTO #1: Vainovy koláže za měsíc říjen – G.cz
Král pořadů. Vain pro G.cz