FOTO #2: Vainovy koláže za měsíc říjen – G.cz
Milošek. Vain pro G.cz