FOTO #5: Ukrajinská agrese proti ruským rybářům – G.cz
Naštěstí poblíž plula rybářská ponorka, která právě čistila moře od plastového odpadu. Wikipedia