FOTO #6: Ukrajinská agrese proti ruským rybářům – G.cz
Následně se do incidentu zapojila i skupina rybářských stíhaček, které napomáhaly při výlovu lososů. Wikipedia