fb pixel Procházka po památkách Říma | G.cz
Andělský hrad, monumentální kruhová stavba tyčící se na pravém břehu Tybery, byla vybudována mezi lety 135–139. Původně se jednalo o Hadriánovo mauzoleum. Stavba byla započata císařem Hadriánem a k jejímu dokončení došlo v roce 139 za vlády Antonia Pia. Římský císař Hadrián stavbu budoval původně jako rodinné mauzoleum, později ale sloužila jako papežská pevnost spojená tunelem ve hradbách s Vatikánem, rezidence a vězení. V průběhu věků byla několikrát probořena, opravena a přebudována. V současné době v ní sídlí muzeum věnované historii budovy a města Říma. Jedná se také o místo posledního odpočinku některých římských císařů. Kromě Hadriána a jeho ženy Sabiny je zde pohřbený například Marcus Aurelius. Pxhere.com