fb pixel Převrat krále Michala I. | G.cz
Opoziční síly pod vedením místních komunistů vypracovaly ve spolupráci s dvaadvacetiletým králem Michalem plán na státní převrat, po kterém se měla země přidat na stranu Spojenců. 23. srpna 1944 požádal rumunský král (který byl do té doby mimo politické dění) maršála Antonesca, aby podal rezignaci a následně vyhlásil válku Německu. Ten to s posměšnými poznámkami na králův nízký věk odmítl, načež byl zatčen a později předán do rukou Sovětského svazu. Po válce byl jako zrádce popraven. public domain