fb pixel Převrat krále Michala I. | G.cz
Rumunsko tak ze dne na den změnilo běh války, kdy byla do země prakticky vpuštěna Rudá armáda, která se během několika dnů dostala až k maďarské hranici. Král Michal mezitím přikázal do té doby proněmeckým rumunským vojskům, aby se přidala na stranu Sovětů, což naprostá většina vojáků uposlechla. Až do konce války pak Rumuni bojovali po boku Rudé armády a mimo jiné se i podíleli na osvobozování Československa. By Bundesarchiv, N 1603 Bild-241 / Horst Grund / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5441482