fb pixel Michelangelova Sixtinská kaple | G.cz
Michelangelovi se do práce původně nechtělo a záhy se ukázalo, že věděl, proč. Papež Julius II. mu do díla mluvil, navíc malovat tak rozsáhlou plochu v leže na lešení, když vám barva kape do obličeje, není úplně pohoda. Ale umělec to zvládl a vytvořil jedno z nejpozoruhodnějších děl renesančního umění. Daniele da Volterra – Metropolitan Museum of Art, online collection (The Met object ID 436771), Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47039500