fb pixel Michelangelova Sixtinská kaple | G.cz
Stvoření Adama, výjev, v němž se Bůh prstem dotýká prvního člověka a vlévá mu tak do žil život, jistě znáte, ne? Michelangelo - This file has been extracted from another file: Creación de Adán.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29099348