FOTO #3: Martin Benda nejen o sametové revoluci – G.cz
Martin Benda se aktivně účastnil dění v době sametové revoluce. Zde na schůzce s Michalem Kocábem. archiv Martina Bendy