FOTO #4: Martin Benda nejen o sametové revoluci – G.cz
Martin Benda na civilním snímku. archiv Martina Bendy