fb pixel Konec Miroslava Tyrše | G.cz
Tyrš (na obrázku úplně nahoře uprostřed) si přál, aby sokolství v duchu starořeckého ideálu kalokagathie pěstováním tělesné zdatnosti a brannosti přispívalo k harmonickému rozvíjení lidské osobnosti a národní kultury. ed. Rudolf Chadraba, Josef Krása, Rostislav Švácha and Anděla Horová: Kapitoly z českého dějepisu umění I: Předchůdci a zakladatelé, Praha 1987, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20179676