fb pixel FOTO #2: Česká národní obrozenec německého původu, kritik, historik umění, estetik a univerzitní pedagog Miroslav Tyrš. – G.cz
Unknown author - Československé dějiny v obrazech, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5843225