FOTO #5: Josef Sudek – G.cz
Obraz malíře Josefa Navrátila, který inspiroval Sudka při fotografování krajin. Public domain/Wikimedia commons