FOTO #4: Josef Sudek – G.cz
Ateliér Josefa Sudka kde vznikly jeho nejznámější fotografické sbírky. Public domain/Wikimedia commons