fb pixel Dvojice sériových vrahů ze Skotska: Dodávali své oběti univerzitě k výzkumu – G.cz
Vyhledávání

Dvojice sériových vrahů ze Skotska: Dodávali své oběti univerzitě k výzkumu

Zdroj: By Rembrandt - Mauritshuis online catalogue., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64281722

Když se z lidského těla stane pouhý materiál, ať už ten materiál slouží k sebelepším a sebeušlechtilejším cílům, dřív nebo později se najde nějaká „chytrá hlava“, která se rozhodne materiál vyrábět ve velkém. V roce 1828 kvůli tomu zemřelo šestnáct lidí.

Jan Studnička
Jan Studnička 25.3.2021, 08:44

Osvícenství ve Skotsku

Psala se dvacátá léta devatenáctého století a Skotsko se probralo do vědecké éry. Edinburgh se stal lokálním centrem pro vědu a výzkum, obzvlášť vědci z místní univerzity byli zaujati taji lidského těla. Jenomže lidská těla se rychle kazí a obecně je jich docela nedostatek. Poptávka po mrtvolách byla ohromná. A kde je poptávka, tam dřív nebo později nějaká podnikavá duše vytvoří nabídku.

Tyhle podnikavé duše pochopitelně začaly tam, kde je těl nejvíce. A sice na hřbitově. Pokud jste na to měli žaludek, dalo se za noc vykopat i několik mrtvol a celkem slušně se napakovat. Minimálně ze začátku. Jelikož se pro vědecké účely mohla poskytovat jen některá těla, a to například popravených zločinců a sebevrahů, bylo tohle vykopávání nebožtíků a prodávání vědcům nejenom neetické, ale i nelegální.

Navíc začal nejenom Edinburgh, ale i města v širém okolí, tušit, která tady bije, takže se začaly hřbitovy v noci hlídat. Podnikavé duše měly po podnikání a vědci po bádání. Tedy do chvíle, kdy se objevili pánové Hare a Burke.

Velkovýroba

William Hare a William Burke vlastnili něco mezi zájezdním hostincem a levnou ubytovnou pro ty nejchudší. „Ti nejchudší“ taky v roce 1828 znamenalo také ti nejpostradatelnější a nejzranitelnější. V podstatě v celém Skotsku nebyl nikdo, kdo by se postavil za chudinu Edinburghu. Takže když jeden takový nebožák umřel v ubytovně pánů Hareho a Burkeho, rozhodli se na tom vydělat a prodali jeho tělo svému známému. Jmenoval se dr. Knox a řekl jim, že kdyby měli kdykoli nějaké tělo, univerzita ho ráda koupí.

Od toho už byl jenom jeden myšlenkový krůček k úvaze: Proč vůbec čekat, až lidé začnou umírat přirozenou smrtí, když můžete mrtvoly vyrábět?“ Za těch deset měsíců v roce 1828 zabili šestnáct lidí. Nakonec vztáhli ruku na jednoho z regulérních hostů, načež jeho rodina nechala vyhlásit pátrání a vyšetřování.

Oficiální místa nicméně nedokázala najít žádné důkazy, takže uzavřela dohodu s Harem. Ten svědčil proti Burkemu a sám vyvázl bez trestu, stejně jako paní Hareová a Burkeová, které se zločiny pomáhaly. Burke byl souzen, shledán vinným, oběšen… a jeho tělo bylo darováno univerzitě.

V edinburghském muzeu můžete dodnes najít jeho kostlivce.

Podobné články

Doporučujeme

Další články