fb pixel Díl II.: Kdo je „pan X“? Článek George Kennana o Sovětském svazu v časopise Foreign Affairs vyvolal ve Spojených státech senzaci – G.cz
Vyhledávání

Díl II.: Kdo je „pan X“? Článek George Kennana o Sovětském svazu v časopise Foreign Affairs vyvolal ve Spojených státech senzaci

Zdroj: Harris & Ewing - T United States Library of Congress's Prints and Photographs divisionunder the digital ID hec.12925. Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6793416

Ve světě byly ještě stále patrné dozvuky druhé světové války, největšího konfliktu v dějinách lidstva, a na pozadí mezinárodních vztahů se již formoval nový konflikt – studená válka. Psal se 1. červenec roku 1947, když úředník ministerstva zahraničí George Kennan pod pseudonymem „pan X“ publikoval v červencovém vydání časopisu Foreign Affairs legendární článek s názvem „Zdroje sovětského jednání“.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 1.7.2023, 11:17

Trpělivost komunistické expanze

Kennan v článku také vysvětloval, že vůdci Sovětského svazu byli a jsou odhodláni šířit komunistickou doktrínu po celém světě, ale zároveň jsou při této expanzi nesmírně trpěliví a pragmatičtí. Jednalo se zkrátka o usilovný boj proletariátu po celém světě a o snahu nastolit slavnou komunistickou revoluci.

Tváří v tvář „přesile“ se podle Kennana Rusové vždy stáhnou a počkají na příhodnější okamžik. Západ by se však neměl nechat ukolébat dočasnými sovětskými neúspěchy. Sovětská zahraniční politika, jak tvrdil Kennan, „je plynulý proud, který se neustále pohybuje, kamkoli je mu dovoleno, k danému cíli“.

Politika zadržování

Pokud jde o zahraniční politiku Spojených států, Kennanova rada zněla jasně: „Hlavním prvkem jakékoli politiky Spojených států vůči Sovětskému svazu musí být dlouhodobé, trpělivé, ale pevné a ostražité zadržování ruských expanzivních tendencí.“

Kennanův článek vyvolal ve Spojených státech senzaci a termín „zadržování“ se okamžitě dostal do slovníku studené války. Administrativa prezidenta Harryho S. Trumana přijala Kennanovu filozofii a v následujících letech se snažila „zadržovat“ sovětskou expanzi prostřednictvím různých programů, včetně založení Severoatlantické aliance (NATO) v roce 1949.

„Nebyli jako Hitler…“

Kennanova pozice na ministerstvu zahraničí rychle stoupala a v roce 1952 byl jmenován velvyslancem Spojených států v Rusku. V šedesátých letech, kdy Spojené státy beznadějně zabředly do války ve Vietnamu, začal Kennan zpochybňovat některé své vlastní základní předpoklady v článku „pan X“ a stal se hlasitým kritikem americké účasti ve Vietnamu.

Zejména kritizoval americké politiky v 50. a 60. letech 20. století za to, že kladli příliš velký důraz na vojenské zadržování Sovětského svazu namísto politických a ekonomických programů, na které on kladl důraz. Znovu se k tomuto problému Kennan vyjádřil v rozhovoru v polovině 90. let, kdy opět upozornil na to, že Sověty nevnímal jako především vojenskou hrozbu. „Nebyli jako Hitler… toto nedorozumění pochází z jedné věty v článku X, kde jsem napsal, že kdekoli by nás tito lidé, tedy sovětské vedení, ve světě konfrontovali, měli bychom udělat všechno možné, abychom je zadrželi a nenechali je dále expandovat. Měl jsem tehdy vysvětlit, že od nich neočekávám vojenský útok. Bylo absurdní si po válce myslet, že by se otočili a zaútočili na Spojené státy. Nevěděl jsem, že toto musím vysvětlovat, ale je zřejmé, že jsem měl.“

Zdroj: History, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články