fb pixel Démon Kikimora: Slovanská příšera, která škodila rodinám a strašila děti – G.cz
Vyhledávání

Démon Kikimora: Slovanská příšera, která škodila rodinám a strašila děti

Zdroj: Wikimedia Commons/Ivan Bilibin, Public domain

Kikimora je v křesťanství považována za démonickou bytost. Ve slovanské mytologii má však komplexnější charakter. Může být škodlivá a často si vybírá rodiny, které pak terorizuje. Nicméně za určitých okolností se Kikimora může stát klidným ochráncem domácnosti. Jak se něco takového může stát?

Martin Miko
Martin Miko 9.5.2024, 17:32

Slovanské strašidlo, kterého se bály děti

Kikimora se poprvé objevila v pověstech z 8. století. Považuje se za ženského démona, který vzniká z duší nepokřtěných dívek nebo jako potomek ohnivého hada. Má lidskou podobu a často se usazuje v domech postavených na starých pohřebištích. Většinou je poslána zlou čarodějnicí nebo čarodějem.

Předpokládá se, že jméno Kikimora pochází z ugrofinských jazyků a označuje druh strašidla, které vypadá jako hubená stařena. Obří pavouk stejného jména, který se objevil v seriálu Zaklínač, je ale výmyslem scénáristy. Slovo "mora" označuje "nočního ducha" nebo "zlý sen". V Chorvatsku a Srbsku se Kikimora podle pověstí schovávala za pecí a po setmění vycházela, aby škrtila muže ve spánku. Pokud domácnost postihlo neštěstí, obviňoval se právě tento démon. Nicméně neškodila všem a měla blízko k slepicím, které si oblíbila. Také ji údajně bavilo předení.

Kikimory se dělí na dva druhy. První, tzv. domácí typ, se usazuje za sporákem nebo kamny a vydává zvuky podobné myšímu pištění, čímž se snaží přilákat jídlo. I když má škodit, nemusí tomu tak vždy být. Pokud narazí na šťastnou rodinu, může se stát jejím ochráncem. Zvláště se zaměřuje na ženy, které tvrdě pracují. Jejím pozitivním protějškem je stvoření nazývané Domovoj, které má pouze kladný charakter.

Lesní kikimory jsou přitahovány bažinami a vypadají spíše jako trpasličí stvoření než jako stařeny. V roce 1988 byl podle tohoto jména pojmenován i pavouk (Kikimora Palustris), který žije u bažin v ruských lesích.

Tento typ ducha či démona je převážně negativní. Podobně jako Bludička láká pocestné k sobě a snaží se je utopit. Jak se lze kikimory zbavit? V lese máme smůlu, ale doma existuje jedno řešení. Pokud se v domácnosti zlepší vztahy a ustane hádání, má tento ženský démon dvě možnosti: buď odejde škodit někam jinam, nebo se změní a začne pomáhat.

Zdroje informace:

https://zaklinac.fandom.com/wiki/Kikimora

https://en.wikipedia.org/wiki/Kikimora

https://zaklinac.fandom.com/wiki/Kikimora

Podobné články

Doporučujeme

Další články