25 nejkrásnějších tibetských mandal pár okamžiků před jejich zničením – G.cz
Vyhledávání

25 nejkrásnějších tibetských mandal pár okamžiků před jejich zničením

+ DALŠÍCH 6 FOTEK + DALŠÍCH 7 FOTEK

Tibetští mniši vědí velmi dobře, že cesta je cíl a že všechno je pomíjivé.

Radka Pružinová
Radka Pružinová 10.6.2015, 08:00

Slovo mandala pochází ze sanskrtu, मण्डल znamená kolo, kruh, oblouk. V "symbolu symbolů" se harmonicky propojuje kruh a čtverec. Přičemž první tvar znamená nebe, transcendenci, vnější síly a nekonečno, zatímco čtverec představuje síly vnitřní spojené s člověkem a zemí. Oba obrazce se navzájem prolínají. Centrální bod uprostřed je počátkem i koncem.

1. Mandaly se používají jako nástroj vizuální i aktivní meditace, jejímž cílem je dosáhnout osvícení a vystoupit z koloběhu znovuzrození. Nejprve je ovšem potřeba oprostit se od veškerých tužeb a vlastního ega. Meditace (nejen) pomocí tvorby mandal přináší vhled do sebe sama i na vesmír, který nás obklopuje.

2. Mandal je spousta druhů - např. očišťující, ale také posilující jisté kvality lidského života.

3. Mandaly jsou v podstatě diagramy, ve kterých se chaos mění v harmonii.

4. Nejstarší obrazce typu mandaly najdeme už v paleolitu. Objevují se také v půdorysech staveb ze starověkého Egypta, Babylónu nebo Jávy. Ve tvaru mandaly jsou postaveny i některé kláštery. Nejznámější z nich je první tibetský buddhistický klášter v Samjä.

5. Mohou být tvořeny pískem, rýžovou moukou nebo dalšími sypkými materiály. Písek se často vyrábí z mramoru a je obarven přírodními barvami. V minulosti se používaly i nadrcené vzácné kameny a polodrahokamy a do mandal se vkládaly i skutečné drahokamy. Prášek se umisťuje pomocí speciálního "trychtýřku" nazývaného čhagpur.

6. Pečlivost, trpělivost a vnitřní kázeň - to jsou vlastnosti nezbytné pro jejich ritualizovanou tvorbu. Mniši se učí mandalu zpaměti vytvářet po dlouhá léta studia.

7. Mandaly bývají vytvářeny při slavnostních příležitostech a obřadech. Tvůrci v ní geometrickými obrazci a pro zasvěcené srozumitelnými symboly vyjadřují své vidění světa, přírodních sil, koloběhu života, astrologických znamení, božstev a vůbec světa jako takového.

8. Po ukončení slavnosti nebo obřadu je mandala veřejně smetena a vysypána do řeky nebo rozfoukána ve větru. Lepší symbol pomíjivosti věcí si lze jen těžko představit.

9. Mandala vzniká od středu. Nejprve přijde na řadu sídlo božstva- střed paláce v samotném centru mandaly. Poté se směrem k vnějšímu okraji vytvářejí další části paláce, zdi, brány a nakonec ochranné plameny, které celý kruh mandaly uzavírají.

10. Poté, co je do mandaly umístěno poslední zrníčko písku, je výsledný výtvor věnován příslušným božstvům jako jejich sídlo. Pomocí zvláštních rituálních obřadů je mniši zvou k jeho užívání. V průběhu několika dalších hodin nebo dnů od nich mniši prostřednictvím modliteb prosí o vyplnění různých přání duchovního rázu.

11. Následně božstva požádají o navrácení se zpět do země. A pak už následuje samotné zničení.

12. Hlavní mnich drží v levé ruce zvonek a v pravé tzv. vadžru (rituální předmět, jeden z nejdůležitějších buddhistických symbolů. V mytologii jde o zbraň boha Indry, která kombinuje vlastnosti meče, palcátu a kopí.

Říká se jí také hromoklín. V symbolickém významu ničí veškerou nevědomost - příčinu lidského utrpení. Představuje kosmickou sílu, soucit a také penis. Je symbolem Vadžrajány - diamantové cesty - jednoho z hlavních směrů buddhismu. Oproti tomu zvonek představuje ženský klín, ženský kosmický princip a sílu moudrosti.

13. Mnich mandalu třikrát obejde a za neustálého zvonění vezme do ruky, ve které drží vadžru trochu písku. Pak ji začne směrem zvenčí do středu rozrušovat. Následně je písek smeten do středu.

14. Může být buďto rozdán přihlížejícím, rozfoukán ve větru, ale nejčastěji je vysypán do tekoucí vody, aby se posvěcení jeho prostřednictvím rozšířilo do co nejširšího okolí. Voda se má na žádost mnichů odpařit a dopadnout následně na zem jako očistný déšť.

A TADY máte 15 veganských "mandalových" dortů, které pohladí váš žaludek i oči.

Podobné články

Doporučujeme

Další články