fb pixel Jak zastavit teroristické útoky v Česku? 17 receptů, které zaručeně fungují – G.cz
Vyhledávání

Jak zastavit teroristické útoky v Česku? 17 receptů, které zaručeně fungují

Jak se ukázalo, násilná policejní či vojenská represe od teroristických útoků neodradí. My ale víme, jak by se to mělo dělat. Zde jsou recepty prověřené praxí.

Petr Bílek
Petr Bílek 12.1.2016, 19:30

1. Zakázat. Když se to nebude smět, lidi to nebudou dělat.

2. Přísně pokutovat. Sebevražedný atentník si snadno spočte, že teroristický čin se finančně nevyplácí.

3. Důsledně zveřejňovat jména teroristů. Pokud bude mít pachatel v místě bydliště z ostudy kabát, zalekne se.

4. Pokud terorista vlastní teroristický průkaz, nechť je mu stržen1 bod za každý zmařený lidský život. Po pozbytí všech dvanácti bodů pak o teroristický průkaz přijde a rok nesmí páchat teroristické činy. Páchá-li teroristické činy bez teroristického průkazu, půjde do vězení.

5. Preventivně-edukativní činnost, např. přednášky na školách a v předškolních zařízeních, které vysvětlí, že vyhazovat lidi do povětří je prostě fuj!

6. Sousedská či přátelská domluva. Tak nějak lidsky vysvětlit, že se to nedělá.

7. Důležitá je rodinná výchova: již od útlého věku dětem vštěpovat, že drogy, kouření, alkohol, teror a mimomaželský sex nejsou správné.

8. Ať si to každý terorista zkusí nejdřív sám na sobě, aby věděl, že je to docela bolestivé!

9. Ve významných zdrojových oblastech teroristů, např. na Blízkém východě, dbát o hodnotnou náplň volného času mládeže, jako například nabídkou modelářských kroužků, sportovních klubů, hudebních lekcí, skautských oddílů či oddílů radiového orientačního běhu a akvaristiky.

10. Zakázat provádět terorismus v centrech velkých měst, zejména po 22. hodině. Zároveň vyhradit zvláštní zóny, kde je provozovat teroristické činy dovoleno, tzv. teroriště. V těchto zónách je nutno dodržovat provozní řád.

11. Pokud spáchá sebevražedný teroristický čin mladistvý, projednat s rodiči. Jestliže rodičovské domluvy selžou, neváhat použít rákosku.

12. Do povinné školní četby mládeže zařadit výchovné romány Jaroslava Foglara, zejména Mosul se bouří, Záhada roznětky, Hoši od ohnivé řeky a Rychlé střepiny.

13. Odpálení bomby na vlastním těle podmínit vykonáním certifikované zkoušky z pyrotechniky a elektrotechniky před odbornou sekulární komisí.

14. Přesunout terorismus do zemí s nižší cenou lidských životů a v Evropě si ponechat jen mimořádné technické talenty.

15. Zavést oznamovací povinnost, která stanoví, že připravovaný teroristický čin musí být oznámen na dopravním a stavebním odboru příslušného obecního úřadu.

16. V rámci ochrany životního prostředí vyzvat sebevražedné teroristy ke spoluvýbuchu, čímž se výrazně sníží emise škodlivých plynů, prachových částic a mediálních emocí.

17. Vést teroristy k úctě ke všem živým tvorům, včetně psů, kterým hlasité výbuchy způsobují trauma a pejsek se může i zaběhnout.

A kde to bouchne příště? Že by v Praze? Čtěte ZDE.

Podobné články

Doporučujeme

Další články