fb pixel Budoucnost nikotinu: Kuřákům poskytneme rozličné způsoby užívání nikotinu méně rizikovou cestou – G.cz
Vyhledávání

Budoucnost nikotinu: Kuřákům poskytneme rozličné způsoby užívání nikotinu méně rizikovou cestou

Zdroj: British American Tobacco

Největší podíl škodlivosti klasických cigaret je způsoben toxickými látkami, které vznikají při spalování tabáku a nikoliv, jak si většina lidí myslí, nikotinem. Dr. David O’Reilly, ředitel skupiny pro vědu a výzkum a vývoj BAT vysvětluje roli alternativních nikotinových produktů ve snižování dopadů na zdraví kuřáků, kteří by v případě neexistujících alternativ pokračovali v kouření klasických cigaret.

Redaktor
Redaktor 7.7.2021, 10:39

Co znamená vaše strategie snižování rizik v souvislosti s užíváním tabáku (tobacco harm reduction)?

Jedná se o strategii v oblasti veřejného zdraví, jejímž cílem je minimalizovat negativní dopady na zdraví kuřáků a to tím, že jsou podporováni ve svém rozhodnutí přestat kouřit a ti, jež přestat kouřit nechtějí, jsou povzbuzováni k přechodu na alternativní produkty se sníženými zdravotními riziky. Tedy produkty, které obsahují nikotin, ale jeho užívání není spojeno se spalováním tabáku. Mnoho lidí setrvává u kouření klasických cigaret i přesto, že jsou si vědomi vážných zdravotních rizik. Alternativy jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky představují uspokojující alternativy díky tomu, že dokáží nabídnout farmakologické i senzorické uspokojení, které kuřáci vyhledávají. Proto je nezbytné zajistit, aby měli dospělí kuřáci přístup k vysoce kvalitním a extenzivně testovaným nikotinovým produktům, které mají potenciál snížit škodlivost kouření jak pro individuální kuřáky, tak pro společnost jako takovou.

Jak BAT tuto strategii konkrétně podporuje?

Již před mnoha lety jsme se vydali na cestu mající za cíl snížení zdravotních dopadů našeho podnikání. Pro dosažení tohoto cíle vyvíjíme úsilí hned v několika směrech. Zaprvé naše podnikání musí být založeno na vynikajících produktech, které budou chtít dospělý kuřáci užívat a které jim zaručí stejnou míru uspokojení jako klasické cigarety. Zadruhé, vývoj našeho portfolia stojí na vědeckých základech světové úrovně. Dnes již na více než padesáti trzích po celém světě nabízíme kompletní spektrum produktů se sníženými zdravotními riziky, jako jsou elektronické cigarety, zařízení na zahřívání tabáku s příslušnými tabákovými náplněmi a nikotinové sáčky k orálnímu užití. Zavázali jsme se k vytvoření nové budoucnosti pro kuřáky, celou společnost i pro naše podnikání. Toho chceme dosáhnout tím, že kuřákům, kteří by jinak pokračovali v kouření klasických cigaret, poskytneme rozličné způsoby užívání nikotinu méně rizikovou cestou.

Jaké jsou nejrozšířenější mýty a nepravdy ve vnímání nikotinu?

Většina lidí ví, že kouření je škodlivé a souvisí s nemocemi, jako je rakovina a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Ale mnoho lidí je přesvědčeno, že na vině je nikotin. Není. Je všeobecně přijímaným faktem, že většina škodlivin v cigaretovém kouři má původ ve spalování tabáku, nikoliv v nikotinu samotném. Ačkoliv nikotin je návykový a není bez rizika. Lidé často tápou v tom, co vlastně nikotin dělá a jak na uživatele působí. Má řadu účinků – je dvoufázový, což znamená, že může mít jak relaxační, tak stimulující efekt. Mnoho lidé také věří, že je nikotin vyráběn v laboratoři a do produktů se následně přidává. Přitom ale většina dnes používaného nikotinu, včetně toho v náplastech, žvýkačkách a tabletách pochází ze zemědělské produkce rozličných odrůd tabáku. Tato látka, obsažená ve vypěstovaných rostlinách, je pak extrahována a čištěna až na farmaceuticky čistou látku.

Jak se alternativní produkty vyvíjely a jaká bude jejich budoucnost?

Já jsem přesvědčen, že budoucnost nikotinu nespočívá v jednom konkrétním produktu, ale v celém spektru produktů, které budou schopny naplnit očekávání zákazníků. Víme, že trh alternativních produktů je roztříštěný a že ne každý zákazník chce ten stejný produkt jako ostatní. První e-cigareta představená v roce 2003 byla jen velmi jednoduchým zařízením, dnes ale v BAT kromě právě elektronických cigaret nabízíme i produkty využívající zahřívání tabáku nebo nikotinové sáčky. Všechny tyto produkty pro své uživatele představují nižší zdravotní riziko, než kouření klasických cigaret. V budoucnosti bude tento trend přechodu na alternativy pokračovat a my jsme si stanovili ambiciózní cíl v podobě padesáti milionů zákazníků užívajících naše alternativní produkty do roku 2030. Tempo, kterým dospělí kuřáci přecházejí na tyto produkty se zrychluje, což může přinášet jen pozitiva ve smyslu naší strategie lepších zítřků (Better Tomorrow™).

Kde si myslíte, že bude nikotin za další dvě dekády?

Budeme i nadále inovovat naše produkty a publikovat data, abychom ukázali jejich potenciál ve snižování zdravotních dopadů. I nadále budeme svědky snižování spotřeby klasických cigaret a naopak nárůst počtu kuřáků přecházejících na alternativní produkty. Nedávno jsme již zaznamenali nárůst počtu uživatelů našich nových produktů na téměř 15 milionů a věříme, že tento trend bude pokračovat. V dalších dvou dekádách doufám, že zdravotní data napříč populací prokáží významný úbytek onemocnění spojených s kouřením jako výsledek přechodu lidí k alternativám s nižšími zdravotními riziky. Dobrým příkladem je Švédsko, kde užívání snusu (orálně užívaný tabák) přispělo k tomu, že má tato země nejnižší výskyt rakoviny v Evropě a kde tento poznatek můžeme podložit celými dekádami zdravotních dat. Přenesení těchto výsledků do dalších zemí by skutečně prokázalo, že společnost BAT opravdu dokázala snížit zdravotní dopady svého podnikání.

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články