Bude koprolál* Zeman “kundařit” i ve vánoční pohádce?

Obrázek uživatele Dirk Diggler
28.11.2014, 19:00
Té divné osobě z Hradu by měl být zakázán přístup do veřejnoprávních médií.
Aféra vyvolaná “prezidentem Kundou” graduje. Rada Českého rozhlasu rozhodla, že vulgárními výroky Miloše Zemana o “kundách”, “hovně” a “zkurvení” v Hovorech z Lán byl porušen nejen zákon, ale i etický kodex. Prezident to komentoval: “Rozhodnutí rozhlasové rady se mně bezprostředně netýká – závisí na tom, co s tím udělají redaktoři.” Takže on nic, on muzikant Zeman. On za nic nemůže, on snad ani jako kanálník nebo dlaždič veřejně nemluvil. Teď jde tedy o to, jak s rozhodnutím rady naloží Český rozhlas. Logické by bylo sprosťáka do veřejnoprávního vysílání už prostě nepouštět a zdiskreditované Hovory z Lán zrušit. Etický kodex Českého rozhlasu na to ostatně pamatuje takto: “Rozhlas k účasti na živém vysílání nepřipustí osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků“.  

Vyhoďte ho z rádia!

Předpoklad vulgarity tu bezesporu je: všichni jsme to přece slyšeli. Nalitého jsme Zemana už taky viděli mnohokrát, třeba na Kavčích horách nebo u korunovačních klenotů. Viz zde: Riziko, že ta osoba své etické prohřešky zopakuje, je tedy velké a zákaz jejího vstupu do studia je zcela na místě. Myslí si to i šéf rozhlasové rady Michal Stehlík, který řekl: "Pokud není hlava státu schopná respektovat kodex veřejnoprávního média, nemusí být na jeho vlnách živě. Hovory z Lán mohou pokračovat v soukromém rádiu…” Teď se ale veřejnoprávní média dostávají do další velmi nezáviděníhodné situace. Na 26. prosince ve 13.00 Zeman národu chystá vánoční poselství, které má nahradit tradiční novoroční projev předcházejících prezidentů. Projev má přenášet Česká televize, Nova a Český rozhlas. Co s tím? Kolika dalších prasáren se od té nevychované osoby z Hradu dočkáme? Situace je o to prekérnější, že Nova bude hned po projevu vysílat pohádku Jezerní královna. Před obrazovkou se tedy netrpělivě sesednou natěšené děti. Nebudou zvědavé na odulý ksicht starého koprolála, ale na mravoučný souboj Dobra se Zlem. A teď si představte, že by jim prezident na závěr projevu vzkázal: “Tak co, vy malé kun..čky a čur..čci, už se těšíte na tu svou připos...ou pohádku, nebo si radši půjdete káknout ho..nečko?”  

Proč projev nepůjde "na živo"?

Vedení všech tří médií si tohle riziko nejspíš uvědomuje. Zemanův projev se totiž raději nebude vysílat živě, ale z předtočeného záznamu. Prezidentovy “kundy”, “hovna” a další podobná slova tak bude možné předem vystřihnout. Z projevu zůstanou tedy jen alkoholové plky ničem. Ale přesto – jak by asi vypadalo Zemanovo vánoční poselství dětem? Tady je kousek Pohádky o Palečkovi od Boženy Němcové. Na námi vyznačená místa si doplňte první sprosťárny, vulgarity, prasárny a čuňačinky, které vám slina přinese na jazyk. (Původně jsme je tam chtěli přímo vypsat, ale neuděláme to ze stejného důvodu, proč to Zeman udělal - jsme tak totiž vychovaní). (Pro pořádek dodejme, že označení “prezident Kunda” v titulku článku není žádná vulgarita. Za prvé jen citujeme výroky hlavy státu a za druhé tím vulgárním slovem jen chceme upozornit na fakt, že někteří politici tato slova veřejně používají. A to se nám fakt nelíbí.)  

Pohádka o zku...ém Palečkovi ála prezident

Byli jednou dva sr..či  a ti neměli děti. Jedenkráte když muž na pole odejel, narodil se té jeho ku...dě zatím doma synek, nic větší než malé ho...no. Matka ho také hned Palečkem nazvala. - Byl to klučík přepodivný! Sotva se narodil, už ho bylo plné ho..vno, po jizbě, po kuchyni běhal, skákal, zpíval, a když bylo k poledni, volal na matku: “Ku...do mámo, dej mi ho..no, ať ho otci na pole donesu!" I křižovala se ku..da nad tím přepodivným synem, ale ho..no mu přece svěřiti nechtěla, až konečně, když nedal pokoje, se smíchem ho...no do koše složila. A hle, div divoucí! Paleček si zdvihl ho...no na hlavu a pryč s ním na pole utíkal. Nebylo ho pod ním ani viděti, a tak se zdálo, jako by ho...no samo šlo cestou. Bylo také trochu prachu na cestě, ale Palečkovi po pás; než z toho on si nic nedělal a jen zku....eně dále kráčel. palecek_01_r A tak pan Zeman pohádku vyprávěl dál a pokud jí nezk...vil, vypráví ji ještě dodnes.   *Jako koprolálie se označuje opakované nutkání resp. sklon k používání výrazů, označovaných též jako fekální řeč resp. fekální výroky.   Památný novoroční projev Miloše Zemana najdete ZDE.

Komentáře

Doporučeno pro vás