fb pixel Albert Schweitzer vybudoval nemocnici v Africe a byl odpůrcem jaderných zbraní: Za svou celoživotní humanitární práci obdržel Nobelovu cenu míru – G.cz
Vyhledávání

Albert Schweitzer vybudoval nemocnici v Africe a byl odpůrcem jaderných zbraní: Za svou celoživotní humanitární práci obdržel Nobelovu cenu míru

Zdroj: Gert Chesi - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74100956

14. ledna roku 1875 se v Horním Alsasku, dnešní Francii, narodil protestantský teolog, varhanní virtuóz, lékař a filosof Albert Schweitzer. Mimo jiné proslul jako jeden z nejvýznamnějších znalců, vykladačů a interpretů díla Johanna Sebastiana Bacha. Za svůj altruismus a neúnavnou humanitární práci obdržel v roce 1952 Nobelovu cenu za mír.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 14.1.2023, 13:12

Albert Schweitzer

Albert Schweitzer pocházel z Alsaska, tedy z území, na nějž si již od nepaměti činila nárok jak Francie, tak Německo. S tím mimo jiné souvisí i Schweitzerova rodná francouzština celoživotně poznamenaná alsaským německým dialektem.

Schweitzer byl synem protestantského faráře, matka byla dcerou evangelického pastora. V souvislosti s jeho vrozeným hudebním nadáním byl od dětství veden k hudebnímu vzdělání. Studoval teologii a filosofii na univerzitách ve Štrasburku, Paříži a Berlíně.

V roce 1905 nastoupil na lékařskou fakultu se svým snem stát se misionářem v Africe. Krom toho byl v té době již uznávaným koncertním varhaníkem, který vystupoval, aby si vydělal na své vzdělání.

„Úcta k životu“

Než v roce 1913 získal doktorát, vydal velice úspěšně několik knih, včetně vlivného díla „Hledání historického Ježíše“ a knih o skladateli Johannu Sebastianu Bachovi. S lékařským diplomem v ruce se Schweitzer a jeho žena Helene Bresslau přestěhovali do francouzské rovníkové Afriky, kde založil nemocnici v Lambaréné (dnešní Gabon).

Když vypukla první světová válka, byli Schweitzerovi, původem Němci, posláni do francouzského internačního tábora jako váleční zajatci. V roce 1918 byli propuštěni a v roce 1924 se vrátili do Lambaréné.

V následujících třech desetiletích Schweitzer často navštěvoval Evropu, aby zde přednášel o kultuře a etice. Jeho filosofie se dotýkala konceptu, který nazýval „úctou k životu“ – myšlenky, že veškerý život je třeba respektovat a milovat a že lidé by měli navázat osobní, duchovní vztah s vesmírem a všemi jeho výtvory. Tato úcta k životu by podle Schweitzera měla přirozeně vést lidi k životu ve službě druhým.

Nobelova cena za mír

Schweitzer si získal všeobecnou chválu za to, že svou povznášející teorii uvedl do praxe ve své nemocnici v Africe, kde léčil mnoho pacientů s leprou a obávanou africkou spavou nemocí. Schweitzer, kterému byla v roce 1952 udělena Nobelova cena za mír, použil svou odměnu ve výši 33 tisíc dolarů na založení leprosária v Lambaréné.

Od počátku 50. let až do své smrti v roce 1965 Schweitzer neúnavně mluvil a psal o svém odporu k jaderným testům a jaderným zbraním a připojil se tak k hlasům svých kolegů, nobelistů Alberta Einsteina a Bertranda Russella.

Zdroj: History, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články