7 podivných událostí, které na sklonku léta otřásly Mělníkem – G.cz
Vyhledávání

7 podivných událostí, které na sklonku léta otřásly Mělníkem

V poklidném městě Mělníku se koncem letošního léta odehrálo několik podivných událostí. Je to náhoda? Nezdá se nám. Začtěte se do vybroušeného stylu mělnických policejních zpráv a sledujte zadumané ilustrační záběry z tohoto města na soutoku Labe a Vltavy. Mnohé otázky dále zůstávají nezodpovězené...

Petr Bílek
Petr Bílek 1.10.2016, 09:45

1. Byla zmatená žena opravdu z Vysočiny?

13. září 2016

Ve 20:36 hodin jakási žena na linku 156 oznámila, že po mělnické Pražské ulici jde stará paní o berli, která se chová zmateně. Dále oznamovatelka uvedla, že s ženou mluvila v centru města a tato žena uvedla, že pochází z Vysočiny. Hlídka Městské policie se dostavila do Pražské ulice, kde následně zpozorovala ženu uvedeného popisu u autobusové zastávky nacházející se u objektu Krajské hygienické stanice. Tato v té době hovořila s dvojicí osob. V této byla následně zjištěna paní M., bytem Mělník. Na dotaz zda nepožaduje přivolání sanitky, jmenovaná toto odmítla. Žena hlídce Městské policie uvedla, že jde z živnostenské provozovny a pouze si z lidí dělala legraci, za což se nyní omlouvá.

2. Proč na větev u cesty sedl roj včel?

11. září 2016

Výročí útoku na newyorské mrakodrapy v Mělníku zcela zastínila nečekaná událost: V 09:57 hodin na linku 156 oznámil muž, že na stromě u cesty mezi areálem fotbalového hřiště a objektem DDM v parku Na Polabí se nachází roj včel. Hlídka Městské policie (MP) se dostavila do místa, kde bylo zjištěno, že se jedná o roj včel nacházející se na jedné z větví stromu. Cestou operační MP byla celá věc telefonicky předána odpovědné osobě, která uvedla, že vyjíždí do místa. Hlídka MP setrvala v místě do jejího příjezdu a následně provedla asistenci při odklízení roje včel z důvodu zachování bezpečnosti v místě.

3. Kdo vysvobodil dítě z plechové pasti?

10. září 2016

V 16:27 provedlo obvodní oddělení Policie ČR Mělník žádost o výjezd hlídky Městské policie na parkoviště k nákupnímu centru v ul. Vodárenská. Dle oznámení muže, rodiče zanechali ve vozidle novorozeně a odešli. Jedná se o vozidlo Škoda Felicia, zelené barvy. Nyní je již dítě venku z auta a rodiče ho oplachují. Předáno hlídce MP, která na výše uvedeném parkovišti osobní motorové vozidlo zjistila. Šetřením na místě bylo zjištěno, že přítel s přítelkyní si ve vozidle zabouchli klíčky od vozidla a to bohužel i s dítětem. Poté šli hledat kámen k rozbití okénka. Následně jim neznámý muž dveře otevřel drátem. Dítě je v pořádku.

4. Kdo skutečně zamořil dům?

5. září 2016

V 19:44 hodin požádal muž o vyslání hlídky Městské policie do prostoru domu výše jím udaného čísla popisného. Jmenovaný operačnímu MP dále sdělil, že v desátém patře tohoto panelového domu bydlí žena, která údajně silným zápachem ze svého bytu zamořila celý dům. Ostatní nájemníky odmítá vpustit do svého bytu a tyto hrubým způsobem uráží. Jak bylo následně hlídkou MP zjištěno, zápach, který zamořil společné prostory domu zcela nepochybně nepochází z bytu jmenované a proto je nutno původ zamoření hledat jinde. Ve věci týkající se údajných urážek na cti, se dostalo ostatním nájemníkům ze strany hlídky MP poučení, jak v celé věci dále postupovat.

5. Proč muž nahlásil svlékající se ženu?

29. srpna 2016

Ve 20:29 hodin na linku 156 oznámil muž, že v ul. Jezdecká se na lavičce svléká opilá žena. Hlídka za asistence psovoda Policie ČR se dostavila do místa. V místě se nacházela jim dobře známá paní L., bytem Mělník. Hlídka MP jmenovanou z místa vykázala.

6. Kam odešel vykázaný muž?

16. srpna 2016

Ve 21:49 hodin na linku 156 oznámila žena, že v provozovně, která se nachází v ul. Českolipská (městská část Mlazice), se nachází opilý zákazník, který toho času spí na stole a nechce opustit podnik. Hlídka Městské policie se dostavila do místa, kde byl obsluhou označen hlídce neznámý muž, který toho času byl opřený o stůl a spal. V tomto byl později zjištěn muž z Mělníka. Tento byl hlídkou MP probuzen a z místa byl vykázán.

7. Proč byli psi právě dva?

16. srpna 2016

V 10:35 hodin požádali Městskou polici zaměstnanci městského útulku v ul. Řipská o vyslání hlídky. Jak bylo operačnímu MP dále sděleno, do útulku se dostavil neznámý muž – údajně bezdomovec, který nemá doklady a tento přivedl dva psy rasy „Jack russel teriér“, které údajně nalezl v prostoru vlakového nádraží. Z důvodu podezření, že by se v daném případě mohlo jednat o odcizená zvířata a jelikož muž u sebe neměl žádné doklady, byla na místo vyslána hlídka MP. Po opakované lustraci (muž uváděl nesprávné údaje o své osobě), byl v tomto muži následně zjištěn pan V., bytem Bohušovice nad Ohří. Městský útulek následně psy převzal do své péče.

Ani další regiony nejsou na srdceryvné příběhy chudé. Více ZDE.

Podobné články

Doporučujeme

Další články