fb pixel 4 srovnání bible a koránu, která se islamofobům nehodí – G.cz
Vyhledávání

4 srovnání bible a koránu, která se islamofobům nehodí

Patříte k lidem, kteří mají pocit, že korán je manuál zla, bible je však oproti tomu krásný návod, jak se chovat hezky ke svým bližním? Možná by stálo za to oprášit si znalosti.

Vojtěch Libich
Vojtěch Libich 16.11.2015, 10:50

Hlavním nástrojem islamofobů je demagogické posuzování celého islámu na základě doslovných výkladů z koránu. Nedochází jim, že pokud by se opravdu všichni muslimové těmi citáty vytrženými z kontextu řídili, asi bychom už tu řešili všichni trochu reálnější problémy. Druhá stránka věci je samozřejmě to, že zapomínají, že i bible se dá vykládat doslovně. Pojďme si projít čtyři nejmarkantnější srovnání koránu a bible.

1. Vědění a vzdělanost

dark1 Odpůrci islámu rádi označují toto náboženství za primitivní a zaostalé, společnost vycházející z křesťanských tradic je ale podle nich civilizovaná, sofistikovaná a vzdělaná. Pokud budeme lpět na koránu a bibli, pravda však bude vypadat trochu jinak: Bible (Kazatel, 1:17-18) I přiložil jsem mysl svou, abych poznal moudrost a umění, nemoudrost i bláznovství, ale shledal jsem, že i to jest trápení ducha. Nebo kde jest mnoho moudrosti, tu mnoho hněvu; a kdož rozmnožuje umění, rozmnožuje bolest. Korán (58:11) Vy, kteří věříte! Když je vám řečeno „Uvolněte místo ve shromáždění!“, tedy je uvolněte! A Bůh pro vás také uvolní místo (v ráji). A když je vám řečeno „Vzdalte se!“, tedy se vzdalte. A Bůh pak povýší ty z vás, kdož uvěřili, a ty, jimž dostalo se vědění, na stupně různé. A Bůh dobře je zpraven o všem, co děláte.

2. Zahalování žen

jihab (www.norvegijoszinios.com) Nejpovrchnější argument islamofobů se týká zahalování muslimských žen do burky nebo hidžábu. Málokdo z nich si ale už dá tu práci, aby zjistil, že zahalování nepřikazuje jen korán, ale i bible. Pokud tedy budeme brát doslova texty obou náboženských spisů, srovnání by vypadalo asi takto: Bible (Korintským, 11:5-10) Také každá žena modlící se nebo prorokující s nezahalenou hlavou hanobí svou hlavu; vždyť je to jedno a totéž, jako kdyby se oholila. Jestliže se totiž žena nezahaluje, ať se také ostříhá. Je-li však pro ženu hanba, aby se ostříhala nebo oholila, ať se zahaluje. Muž si ovšem nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží, žena však je slávou muže. Vždyť muž není z ženy, ale žena z muže. Muž přece také nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům. Korán (33:59) Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy. A Bůh je odpouštějící, slitovný.

3. Krvelačnost a nemilosrdnost v boji

crusades11 (looklex.com) „Muslimové by nejradši vyvraždili všechny nevěřící, protože jim to přikazuje korán! Křesťanství je ale náboženstvím milosrdenství.“ Jak často toto čteme v diskuzích. Je to ale opravdu tak, nebo si islamofobové tak trochu střílejí do vlastních řad? Bible (Samuel, 15:3) Protož i hned táhni a zkaz Amalecha, a zahlaďte jako proklaté všecko, což má. Neslitovávejž se nad ním, ale zahub od muže až do ženy, od malého až do toho, kterýž prsí požívá, od vola také až do ovce, a od velblouda až do osla. Korán (5:32) A kvůli tomuto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka - nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi - byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré. A přišli k nim již dříve poslové naši s jasnými důkazy, avšak mnozí z nich i potom se dopouštěli přestupků na zemi.

4. Ženská podřízenost mužům

fellowship_chris-keane (insideislam.wisc.edu) Ne, nezavírám oči před faktem, že se ženám v obou náboženských světech děje často příkoří. Nejčastější argument při srovnávání křesťanství a islámu je tvrzení, že muslimům ponižování žen přikazuje korán. O bibli se většinou v tomto kontextu nezmiňují. Zarážející ale je, že když se podíváme podrobně na oba spisy, zjistíme, že se pohled na toto téma zas tolik neliší: Bible (Timoteovi, 2:9-15) Podobně také, aby se ženy zdobily upraveným oděvem, s cudností a rozvahou, ne zaplétáním vlasů, zlatem, perlami nebo drahým rouchem, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti. Ať se žena učí v tichosti a s veškerou poddaností. Ženě pak nedovoluji učit ani ovládat jejího muže, ale ať je v tichosti. Vždyť nejdříve byl stvořen Adam, potom Eva. A Adam nebyl oklamán, ale žena byla oklamána a upadla do přestoupení. Bude však ochráněna během rození dětí, zůstanou-li ve víře, lásce a svatosti s rozvahou. Korán (2:228) A rozvedené ženy nechť samy čekají po tři periody a není jim dovoleno zatajovat to, co Bůh stvořil v lůnech jejich, věří-li v Boha a v den soudný. A je spravedlivější, jestliže manželé jejich si je vezmou nazpět v tomto stavu, pokud si přejí usmíření. A ony mají pro sebe stejné právo jako oni podle zvyklosti, nicméně muži jsou o stupeň výše - a Bůh je mocný, moudrý.

Jak vidíme, nic není černobílé a nic by se nemělo přehnaně brát doslova. Respektive, když si budeme chtít najít zlo v dětské pohádce, najdeme ho tam. Charles Manson tvrdil, že vraždit lidi mu přikázali Beatles prostřednictvím skrytých zpráv ve svých písních, muslimští fanatici slepě následují korán a zaslepení křesťani tvrdí, že nemůžou respektovat homosexuály, protože jim to nařídil Bůh. Islamofobové by konečně mohli přestat argumentovat doslovnými příklady z koránu. Nebo třeba začít celkově přemýšlet mozkem a neházet všechno do jednoho pytle.

A TADY máte 8 sekt, které jsme vyzkoušeli za vás.

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články