fb pixel 13 pozoruhodných pověr a rituálů: čemu věří ruský lid – G.cz
Vyhledávání

13 pozoruhodných pověr a rituálů: čemu věří ruský lid

Zdroj: картинки.py

Každý národ má své pověry, kterými se obyčejní lidé řídí už po staletí. Tyhle jsou tak mile zvláštní...

Radek Kovanda
Radek Kovanda 21.5.2018, 08:40

Jak se kdysi říkávalo – tohle se může stát jenom v Rusku:

1. Noha za nohu

Když někdo nechtěně šlápne jinému člověku na nohu, měla by to ‚oběť‘ svému ‚agresorovi‘ oplatit šlápnutím na jeho nohu, ale jen lehkým, symbolickým. Pokud by tak neučinila, mohlo by to mezi nimi do budoucna vést k vážnějším konfliktům.

2. Rituál před odjezdem

Vykonává ho celá rodina – ti, co odjíždějí, i ti, co zůstávají – před odjezdem kupříkladu na dovolenou. V určitém momentě předodjezdového shonu zazní povel „присядим“ (sedněme si), většinou od nejstaršího člena rodiny. A všichni se společně sesednou a drží „minutu ticha“. Onen moment bývá daleko kratší než minuta a celý tento rituál má prý praktický základ – v tichém rozjímání si totiž člověk daleko pravděpodobněji vzpomene, zda se před odjezdem na něco důležitého nezapomnělo.

3. „Point of No Return“

Jakmile odjedete, ale vzpomenete si, že jste doma něco zapomněli, nesmíte se už vracet. Je lepší nechat zapomenuté věci tam, kde jsou, abyste nepřivodili nezdar své plánované cesty. Pokud se ovšem jedná o něco skutečně důležitého, můžete si je ‚bezpečně‘ vyzvednout, pokud se pak před odchodem z domova na sebe podíváte do zrcadla.

4. Neukazovat prstem

Když chcete názorně ukázat něco negativního ve smyslu „udělala se jí tady na nose bradavice“ nebo „měl takovouhle jizvu na tváři“ apod., nikdy to nesmíte ukazovat sami na sobě ani na nikom jiném, protože to přináší neštěstí. Pokud už tak bezděky učiníte, není ještě vše ztraceno – z místa, kde jste gesto učinili, můžete neštěstí sebrat prsty a odhodit, případně setřít dlaní a z ní pak odfouknout.

5. Neobkličujte stromy

Pokud skupinka dvou či více lidí musí na své cestě obejít strom, nesmí se při tom nikdy rozdělit – všichni jej musí obejít po stejné straně.

6. Zrcadlové pohyby proti uřknutí

Pokud si myslíte, že vás někdo uřkl nebo uhranul pohledem, nebo máte jen prostě divný pocit přítomnosti čehosi zlého, doporučuje se sundat si kabát a pak si ho zase obléci. Ale obráceně, než jak to děláte obvykle – pokud tedy jako první strkáte do rukávu pravou ruku, tentokrát to udělejte levou. Ještě lepší je však nosit někde v oblečení kovovou sponku do vlasů, protože pak budete imunní vůči jakémukoli uřknutí či uhranutí a podobným zlým vlivům.

7. To je vaše dítě, nebo gorilka?

Cizí člověk by neměl spatřit vaše novorozeně do určité doby jeho věku (někde jsou to dva měsíce, jinde i rok). Pokud k tomu dojde, nesmí ho chválit, jinak na něj přivolává neštěstí; záhodné je naopak zvolat cosi na způsob: „Jé, to je ale šeredné děťátko!“

8. Nech ptáka sedět

Pokud vám na parapetu přistane pták, neodhánějte ho, aby ve vašem životě nedošlo k neblahé události. Pikantní je, že pokud vám pták zaklepe na okno nebo do něj narazí, znamená to tak jako tak velmi špatné znamení, často i smrt.

9. Sedávej panenko v koutě, ne však na rohu

Svobodní lidé by neměli u stolu sedět na jeho rohu, protože jinak se neožení/nevdají. Platí to hlavně pro dívky, které pak prý mohou na svatbu zapomenout na sedm následujících let. Proto okolo rohů stolu sedávají vždy děti.

10. Až kohoutek třikrát zakokrhá...

Pokud na vás před polednem třikrát zakokrhá kohoutek, očekávejte do dvou týdnů smrt někoho blízkého. Leda byste zlověstného kohoutka zabili – ale pozor, nejíst ho, protože to by naopak mohlo přivolat další neštěstí.

11. Dar – nedar

Dávat komukoli darem ostré předměty – kupříkladu nože či nůžky – je tabu. Ale dá se to ‚obejít‘ tím, že si předtím od ‚obdarovávaného‘ vyžádáte pár drobných mincí, protože v takovém případě už se nebude jednat o dar, nýbrž o obchod.

12. Bezpečné předání

Nůž byste nikdy neměli podávat jiné osobě přímo, jinak by mezi vámi mohly v budoucnu vypuknout spory a hádky. Nůž někam položte, aby ho ten druhý mohl zvednout. Není-li kam jej položit, uchopte jej ostřím k sobě a střenkou k druhé osobě, které chcete nůž podat.

13. Ostrý nůž, ostrá povaha

Neolizujte nůž, jinak se z vás stane krutý člověk.

To s těmi noži vám pravděpodobně přijde trochu povědomé, že? A co těchto dalších 10 ruských pověr a rituálů, KTERÉ NAJDETE NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ?

Další strana

Podobné články

Doporučujeme

Další články