fb pixel Zakážeme odpůrce geneticky modifikovaných potravin? – G.cz
Vyhledávání

Zakážeme odpůrce geneticky modifikovaných potravin?

Zelení aktivisté blufují – princip předběžné opatrnosti je laciný a špinavý trik.

Ivan Brezina
Ivan Brezina 3.7.2016, 10:18

Odpůrci geneticky modifikovaných potravin (GMO) přicházejí s bizarní logikou. „Riziko“ je třeba okamžitě zakázat, protože GMO prý „mohou být škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí“. Pokud bychom tento myšlenkový zkrat aplikovali na jeho tvůrce, nezbývá, než okamžitě zakázat organizace odpůrců GMO.

Vtip je ve slovíčku „mohou“. Ekologičtí aktivisté jen demagogicky zneužívají faktu, že pozitivní důkaz neexistence čehokoli je principiálně nemožný. Žádný seriózní vědec neřekne: „Bludičky neexistují“. Řekne jen: „Existence bludiček dosud nebyla prokázána.“ Stejně tak nebude v principu nikdy možné prokázat, že GMO plodiny jsou zcela neškodné lidskému zdraví a životnímu prostředí.

Vzniká tím prostor pro demagogy, pracujícími s logickým zkratem: „Nebylo prokázáno, že GMO plodiny neškodí, ergo mohou škodit.“ Pomaleji myslící spotřebitelé pak už jen vynechají kouzelné slovíčko „mohou“ - a přesně o to aktivistům jde. Je to psychologicky promyšlená, sofistikovaná manipulace. Aktivisté nepublikují žádnou lež. Prostě jen šíří formulaci „ušitou“ tak, aby nepravda vznikla až v příjemcově podvědomí.

Podle Evropské komise neexistuje žádná konkrétní, absolutně vědecká hranice, podle níž by bylo možno rozhodnout, zda GMO potraviny škodí lidskému zdraví, nebo ne. Přátelé Země (FOE) a Greenpeace z toho vyvozují požadavek zákazu prodeje veškerých GM potravin do doby, než budou „vyřešeny všechny bezpečnostní otázky“.

Jenže všechny bezpečnostní otázky GM nemohou být vyřešeny nikdy už z principu. Platí to bez výjimky pro každou novou technologii. Kdyby naši pravěcí předkové uvažovali stejně jako odpůrci GMO potravin, nezačali by používat oheň. Čas od času od něj přece chytne les! Než proto oheň začneme užívat, měli bychom se 100% jistotou vyloučit riziko požáru. Což samozřejmě nejde. Konečný důkaz neexistence čehokoli je v principu nemožný.

Nejde jen o zdravotní rizika GM potravin. Stejně tak nebude moci nikdy prohlásit, že lidskému zdraví neškodí třeba pojídání tropického ovoce, telefonování z mobilu, návštěva solária nebo používání kosmetiky. To všechno jsou relativně nové věci, jejichž potenciální zdravotní rizika neznáme. Budeme je kvůli tomu zakazovat?

Stejně tak ovšem neznáme potenciální rizika činnosti Přátel Země a Greenpeace. Se 100% jistotou nevíme, jestli nefinancují islámské teroristy, nepřipravují státní převrat, nechystají se záměrně šířit mor a choleru, nemají v úmyslu trávit studně... Než budou všechny tyto bezpečnostní otázky vyřešeny, měli bychom proto tyto organizace zakázat.

Paranoidní? Šílené? Samozřejmě! Zdravý rozum říká, že je to nesmysl. Pro žádné takové podezření přece nemáme sebemenší důkaz. Stejně tak ovšem nemáme sebemenší náznak, že GMO potraviny škodí zdraví. Požadavek jejich zákazu by byl oprávněný až v případě, že se takový náznak objeví.

Stamiliony Američanů konzumují GMO potraviny už déle než deset let, aniž by lékaři pozorovali jakékoli zdravotní následky. A při nezaujatém pohledu je dokonce zřejmé, že potenciální zdravotní rizika GMO potravin jsou ve skutečnosti nižší, než je tomu u konvenčních potravin, které běžně konzumujeme. GM potraviny jsou totiž zdravotně velmi přísně prověřovány, zatímco u konvenčních potravin se žádné testy neprovádějí. Žádná vědecká studie dosud neprokázala, že GM potraviny škodily lidskému zdraví.

Přátelé Země a Greenpeace se nás teď pokoušejí přesvědčit o opaku. Už sám fakt, že se musejí uchylovat k tak bizarní demagogii, jasně ukazuje, že nemají žádné věcné argumenty. Emotivní hra s „nejistotou“ a s principem předběžné opatrnosti je hodně laciný trik. Zabrat může snad jen na pomaleji myslící spotřebitele, kteří si bohužel neuvědomují, že náš každodenní svět je už z principu plný rizika. Například neexistuje žádná konkrétní, absolutně vědecká hranice, podle níž by bylo možno vyloučit, že vás cestou do práce nezabije meteorit...

Anketa

Bojíte se geneticky modifikovaných potravin?

Anketa se načítá...

A TADY si přečtěte, co se skrývá za kulisami světa.

Podobné články

Doporučujeme

Další články