fb pixel Vyhlášení nezávislosti Ukrajinské lidové republiky: O rok později byl nově vzniklý stát obsazen Rudou armádou – G.cz
Vyhledávání

Vyhlášení nezávislosti Ukrajinské lidové republiky: O rok později byl nově vzniklý stát obsazen Rudou armádou

Zdroj: Neznámý autor - Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928, Kraków-Warszawa 1928, s. 111, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4306011

Krátce poté, co bolševici v listopadu 1917 převzali vládu v obrovském a neklidném Rusku a přikročili k jednání o míru s Ústředními mocnostmi, vyhlásil bývalý ruský stát Ukrajina svou úplnou nezávislost. Stalo se tak 22. ledna roku 1918. Nově vzniklá Ukrajinská lidová republika však neměla dlouhého trvání. Jen o rok později byla země obsazena Rudou armádou.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 26.5.2024, 09:12

Bohatá a úrodná Ukrajina

Rozsáhlá rovinatá Ukrajina, jedna z nejúrodnějších oblastí předválečného Ruska, byla jednou z hlavních evropských oblastí produkujících pšenici a také disponovala bohatstvím na nerostné suroviny, včetně rozsáhlých ložisek železa a uhlí. Většina Ukrajiny byla po druhém dělení Polska v roce 1793 začleněna do Ruské říše, zatímco zbývající část, Haličské knížectví, zůstala součástí Rakouska-Uherska a byla klíčovým bojištěm na východní frontě první světové války.

Bezprostředně po svržení cara v únoru 1917 vytvořila Ukrajina prozatímní vládu a vyhlásila se republikou v rámci federativního Ruska. Poté, co se v listopadu dostal k moci Vladimír Lenin a jeho radikální bolševici, udělala Ukrajina další krok a v lednu 1918 vyhlásila úplnou nezávislost.

Nezávislost

Ukrajinské vedení, které vzniklo po odtržení, však mělo vážné potíže s nastolením své vlády vůči lidu tváří v tvář bolševické opozici a kontrarevoluční činnosti uvnitř země. Německo a Rakousko viděly v Ukrajině ideální a tolik potřebný zdroj potravin pro své hladem sužované obyvatelstvo, a proto přivedly vojska, aby udržely pořádek, a donutily ruská vojska okupující zemi k odchodu podle podmínek smlouvy v Brest-Litevsku, podepsané v březnu 1918, a prakticky anektovaly region, přičemž údajně uznaly ukrajinskou nezávislost.

Slovy Wilhelma Groenera, velitele německé armády v Kyjevě: „Správní struktura Ukrajiny je v naprostém nepořádku, zcela nekompetentní a v žádném případě není připravena na rychlé výsledky. V našem zájmu by bylo, abychom ukrajinskou vládu považovali za zástěrku a zbytek si zařídili sami.“

Ruská agrese

Porážka Centrálních mocností a podepsání příměří v listopadu 1918 přinutily Německo a Rakousko stáhnout se z Ukrajiny. Současně s pádem Rakouska-Uherska byla v haličském městě Lvov vyhlášena nezávislá Západoukrajinská republika. Oba ukrajinské státy vyhlásily počátkem roku 1919 své spojení, ale nezávislost neměla dlouhého trvání, protože se okamžitě ocitly v boji. V lednu 1919 byla oficiálně vyhlášena válka mezi sovětským Ruskem a Ukrajinou.

V únoru roku 1919 dobyli bolševici Kyjev a Ukrajina upadla do chaosu. V roce 1921 byla v rámci Rižského míru Ukrajina rozdělena mezi Polsko a sovětské Rusko, přičemž zbytky jednotek takzvaného Direktoriátu byly rozdrceny Rudou armádou. V roce 1922 se Ukrajina stala jednou z původních republik Svazu sovětských socialistických republik (SSSR) a svou nezávislost získala až po rozpadu SSSR v roce 1991. V roce 2022 byla Ukrajina znovu napadena Ruskem.

Zdroj: History, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články