fb pixel Volba prvního prezidenta Spojených států amerických: Na jakém principu fungují prezidentské volby v USA? – G.cz
Vyhledávání

Volba prvního prezidenta Spojených států amerických: Na jakém principu fungují prezidentské volby v USA?

Zdroj: Howard Chandler Christy - The Indian Reporter, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=662340

7. leden roku 1789 byl klíčovým okamžikem v dějinách Spojených států amerických. Kongres tehdy totiž stanovil 7. leden jako datum, do kterého musí státy zvolit volitele pro historicky první prezidentské volby. O měsíc později, 4. února, byl George Washington zvolen státními voliteli prezidentem a 30. dubna roku 1789 složil prezidentskou přísahu.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 7.1.2023, 15:38

Kolegium volitelů

Stejně jako v roce 1789 se ve Spojených státech stále používá systém kolegia volitelů, zavedený Ústavou USA, jenž dnes dává všem americkým občanům starším 18 let právo volit volitele, kteří následně volí prezidenta.

Prezident a viceprezident jsou jedinými volenými federálními úředníky, které vybírá sbor volitelů namísto přímého lidového hlasování. V současné době politické strany obvykle nominují své kandidáty na volitele na svých státních sjezdech či hlasováním ústředního výboru dané strany, přičemž do funkce jsou často vybíráni loajální členové strany.

Vítěz bere vše

Členové amerického Kongresu však nemohou být voliteli. Každý stát může zvolit tolik volitelů, kolik má senátorů a zástupců v Kongresu. V roce prezidentských voleb se v den voleb (první úterý po prvním listopadovém pondělí) volí volitelé ze strany, která získala nejvíce hlasů, systémem „vítěz bere vše“, s výjimkou států Maine a Nebraska, které volitele rozdělují poměrným způsobem.

K vítězství v prezidentských volbách potřebuje kandidát získat většinu 270 hlasů volitelů z 538 možných. První pondělí po druhé středě v prosinci v roce prezidentských voleb se volitelé jednotlivých států scházejí, obvykle v hlavním městě svého státu, a současně odevzdávají hlasy na celostátní úrovni.

Kritika systému

Jedná se z velké části o ceremoniál: Protože volitelé téměř vždy hlasují se svou stranou, prezidentské volby jsou v podstatě rozhodnuty v den voleb. Ačkoli volitelům ústava nepřikazuje hlasovat pro vítěze lidového hlasování v jejich státě, vyžaduje to tradice a ve 26 státech a v District of Columbia je to vyžadováno zákonem (v některých státech se porušení tohoto pravidla trestá pokutou 1 000 dolarů).

Historicky více než 99 % všech volitelů odevzdalo svůj hlas v souladu s voliči. Dne 6. ledna se před Kongresem jako formalita sečtou hlasy voličů a 20. ledna složí přísahu vrchní velitel. Kritici sboru volitelů tvrdí, že systém „vítěz bere vše“ umožňuje, aby byl kandidát zvolen prezidentem, i když získá méně hlasů voličů než jeho protikandidát. To se stalo ve volbách v letech 1824, 1876, 1888, 2000 a 2016.

Zdroj: History, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články