fb pixel Vlad Narážeč: příběh skutečného Drákuly – G.cz
Vyhledávání

Vlad Narážeč: příběh skutečného Drákuly

Transylvania
Zdroj: Pixabay

Draculu zná většina lidí coby postavu z hororu Brama Stokera. Ta měla však reálnou předlohu v knížeti Vladu Draculovi, zvaném Narážeč. Jak brzy zjistíme, jeho skutky byly natolik brutální, že později se šířící pověst o tom, že byl upír, má své odůvodnění.

Václav Adamus
Václav Adamus 25.2.2022, 00:24

Přesné datum narození Vlada III. Draculy není známo, historici udávají, že se narodil ke konci roku 1431, jiné prameny hovoří o roce 1428. Jeho otec byl valašský kníže Vlad II. Narodil se do rodu Drăculești, s tímto rodem byla spřízněna také Alžběta Báthory. Narodil se do oblasti, která byla v 15. stoletím středem bitev, šlo o velmi žádané území. Jeho otec byl členem Dračího řádu, který nechal roku 1408 založit císař Zikmund. Tento řád měl ochraňovat křesťanství (podobně jako Řád sv. Jiří).

Rukojmí Osmanské říše

V roce 1436 se stává Vlad II. valašským králem, nemá však potřebnou podporu a jeho nepřátelé proti němu ve spojení s Uherskem intrikují. To vede k tomu, že jej nakonec jeho nepřátelé vyhnali. Ačkoliv je Vlad II. křesťan a ještě k tomu člen Dračího řádu, neváhá se spojit s Osmanskou říší a v roce 1438 napadá Uhersko společně s Osmany. Ti ale za svou pomoc nevěřícímu chtějí záruku, že nebudou zrazeni. Berou si jako rukojmí jeho dva syny – Vlada III. (Draculu) a Radu. Jsou drženi v Osmanské říši až do smrti Vlada II. Ten je v roce 1447 zavražděn valašskými šlechtici, v čele s Janem Hunyadim (přezdívaným Turkobijec). Pravděpodobně to byla pomsta za kolaboraci s Osmany.

Zrození Vlada Nabodávače

Spolu s dalšími následníky trůnů (například srbských či bosenských) byl několik let rukojmím Osmanů. Právě v tomto období se nejspíš začal formovat jeho pokřivený charakter. Jako rukojmí byli několikrát týdně svědci poprav – pro výstrahu. Popravovalo se právě nabodnutím na kůl, které se praktikovalo v Osmanské říši cca do roku 1840. Často byli tímto způsobem popravováni vzbouřenci a lupiči, kteří kradli na významných obchodních stezkách (byli poté „vystaveni“ podél cest). Tyto brutální popravy nejspíš udělaly na mladého Vlada dojem. Těžko hodnotit psychiku člověka, který žil před 500 lety. Jisté je, že se Vlad začal postupně vzpouzet svým věznitelům, domlouvali mu a dokonce jej bili. Nakonec byl uvězněn v hradní kobce v Tokatu. Zde měl napichovat na kousky třísek krysy a pavouky. Když jeho otec zemřel, byl poslán zpět na Valašsko, aby se zde stal vládcem. Osmané věřili, že je jim loajální a bude v budoucnu jejich loutkou. Spletli se. Vlad se hodlal pomstít a dát Turkům okusit jejich vlastní medicíny.

Biologické zbraně středověku

Vlad III. byl sadista a v násilí se vyžíval. Popravu napíchnutím na kůl si oblíbil. Často si nechal přinést jídlo mezi kůly, na nichž umírali popravení, a s chutí si pokrm vychutnával. Traduje se také, že nechal v jisté vesnici na studni zlatý hrnek, aby se každý mohl napít. Nikdo jej ze strachu neukradl. Z hlediska moderní historie je Vlad Dracula masovým vrahem, připisuje se mu okolo 100 000 obětí. Ve čtvrtém roce své vlády přestal Dracula platit Osmanům všechny daně, byla to otevřená vzpoura. Osmané vyslali oddíl čítající tisíc vojáků. Měli přinést sultánovi jeho hlavu. Vše skončilo jejich prohrou a Vlad III. je všechny nabodnul na kůl. V roce 1462 podnikli Osmani další invazi. Tohle Dracula nečekal. Rozhodl se vést defenzivní útok, který nemá v dějinách do té doby obdoby. Dalo by se říct, že byl první, kdo použil v boji biologické zbraně. Postupujícím Turkům chystal pasti v podobě otrávených studní, nebo mrtvol (většinou nabodnutých) nakažených morem. Obdobné „překvapení“ zanechal i v hlavním městě. Když jej Osmané dobyli, město bylo již prázdné. Přivítaly je akorát desítky tisíc jejich spolubojovníků nabodnutých na kůly.

Tajemná smrt Draculy

Jak přesně a kdy Dracula zemřel, není jasné. Podle jedné verze byla jeho hlava převezena do Istanbulu. Jeho hrob má být v klášteře v rumunském Snagově, před oltářem. Dodnes je místo cílem turistů. Mniši, kteří mají klášter ve správě, ovšem pozornost vůči Draculově hrobu nesou nelibě. Je možné, že se obávají dalšího archeologického výzkumu a turistického boomu s ním spojeného? Když hrob zkoumali archeologové, našli pouze zvířecí kosti – usoudili tedy, že se jedná o tzv. klamný hrob. Nová zjištění ovšem naznačují, že se archeologové možná nechali Draculou napálit, jelikož je pohřbený přesně na tomto místě, ale zhruba o 2 metry hlouběji. Zvířecí kosti tak měly odradit zloděje a zajistit, že nebude dál kopat.

ZDROJE:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlad_III._Dracula

Badatele.net - Poslední tajemství Drákuly - prázdný hrob

https://cs.wikipedia.org/wiki/Drăculești

https://en.wikipedia.org/wiki/Mehmed_II

Podobné články

Doporučujeme

Další články