fb pixel Ve službách gestapa: Kolaborant Augustin Přeučil si za pečlivé donášení vysloužil tisíce říšských marek, udával i ostatní udavače – G.cz
Vyhledávání

Ve službách gestapa: Kolaborant Augustin Přeučil si za pečlivé donášení vysloužil tisíce říšských marek, udával i ostatní udavače

Zdroj: Reinhard Heydrich a Karl Hermann Frank, září 1941 | Foto: Deutsches Bundesarchiv, Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Germany

Druhá světová válka přinesla kromě obrovského množství hrdinů a odvážných vojáků také nemenší množství zrádců, konfidentů a kolaborantů, kteří se neostýchali zradit své nejbližší, a zachránit si tak svůj vlastní život, nebo hůře, dostat se díky spolupráci s okupační mocí k majetku nebo lepšímu postavení. Jedním z těch nejhorších byl Augustin Přeučil, mimořádně nebezpečný kolaborant, který se ve službách gestapa nebál udávat i ostatní udavače.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 29.12.2021, 15:37

Esence kolaborantství ve službách RAF

Ačkoli si pod pojmy „zrádce“ a „kolaborant“ představíme v prvním momentě například Karla Čurdu nebo Emanuela Moravce, měli bychom si být vědomi toho, že se nejedná ani zdaleka o to nejhorší, co česká protektorátní kolaborace za druhé světové války „může nabídnout“. Jedním z těch nejhorších případů je například mimořádně nebezpečný Augustin Přeučil.

Přeučil se narodil krátce před začátkem první světové války, 3. července roku 1914 v Třebsíně nedaleko Benešova. Přibližně ve svých jednadvaceti letech (1935) absolvoval civilní pilotní kurz a rok nato narukoval do armády jako vojenský pilot. Do Přeučilova života (stejně jako do života všech ostatních obyvatel) ovšem výrazně zasáhla německá okupace a vytvoření protektorátu.

Dle některých historiků se už tehdy Přeučil pokoušel narukovat ke složkám Luftwaffe, kam nebyl přijat, neboť byl Čech – o tom však neexistují žádné písemné důkazy a jedná se tak z velké části o pouhé spekulace. Doloženou skutečností je ovšem fakt, že se po neúspěšném pokusu o útěk do exilu stal hned zpočátku agentem gestapa. Tehdy chtěl Přeučil opustit území protektorátu skrze brazilský zastupitelský úřad, hned při odchodu z budovy byl ale zatčen a vyslýchán.

Poté, co přistoupil na spolupráci s gestapem začal ihned plnit úkoly ve prospěch německé říše. V Polsku infiltroval formující se československé jednotky, o kterých následně podával informace poštou. S jednotkou následně odešel do Francie a po její porážce v roce 1940 do Velké Británie, kde krátce sloužil u 43. a 605. stíhací perutě RAF – celou dobu jako konfident gestapa a tajný agent na straně nacistického Německa. Jako pomocný instruktor se následně přesunul na letiště v Unsworthu. Kázeňsky byl nadřízenými hodnocen velice negativně.

Návrat na domácí půdu

Zvrat nastal 18. září roku 1941, kdy na rozkaz gestapa při cvičném letu, kdy instruoval žáka druhého letounu, dezertoval. Svému žákovi ohlásil problémy s letounem a z velké výšky prudce klesnul až na úroveň oceánu, kde letoun vyrovnal a pod německým radarem přeletěl nad Belgii. Následně nouzově přistál v okupované Belgii, kde se mu tamější obyvatelé pokoušeli pomoci k útěku s domněním, že se jedná o letce RAF. Přeučil neváhal a místní rodinu udal, načež byli zatčeni čtyři lidé, z nichž dva byli popraveni v koncentračních táborech.

Přeučil byl v tu chvíli poměrně důležitým zdrojem informací pro pražské gestapo, neboť mohl předat dlouhou řadu podrobných zpráv o zahraničním letectvu a jeho příslušnících, za což byl odměněn deseti tisíci říšskými markami – v přepočtu na dnešek asi 450 tisíc dolarů. Ve službách gestapa zůstával Augustin Přeučil i nadále, zaměřoval se na domácí odboj. Výčet jeho zrůdných činů je velký, jako příklad lze ale uvést třeba jeho činnost v Malé pevnosti v Terezíně, kde fungoval jako fiktivní vězeň. Udal zde svého holiče Josefa Vitejčka pro poslouchání zahraničního rozhlasu.

Přeučil se aktivně podílel na výsleších mnoha zajatých československých letců, kteří byli ať už Wehrmachtem nebo gestapem odvlečeni do Prahy. Například i s právě tolik zmiňovaným konfidentem Karlem Čurdou tehdy Augustin Přeučil spolupracoval. Byl však velice nevyzpytatelný, nebezpečný a zrádný v tom pravém slova smyslu. Neostýchal se dokonce udat ostatní udavače a konfidenty, pokud je podezříval například z nedostatečné spolupráce.

To byl případ Viliama Gerika, jenž sice s gestapem spolupracoval, ovšem velice neochotně, a navíc plánoval útěk. Gestapo tedy na Gerika nasadilo právě Přeučila, kterému se Gerik zanedlouho se svým plánem svěřil. Na Přeučilův popud byl Gerik zatčen a uvězněn na Pankráci, odkud byl deportován nejprve do Terezína a posléze do Dachau.

Poprava po právu

Za všechny tyto udavačské triumfy byl Přeučil náležitě odměňován a žil si se značným majetkem na vysoké noze. Jeho udavačská kariéra se naplnila s koncem války v roce 1945, kdy byl zatčen a podroben důkladnému vyšetřování. Po vyhodnocení všech ohavných a zrádných skutků byl v roce 1947 odsouzen k trestu smrti. Dne 14. dubna téhož roku byl ve věku 32 let v pankrácké věznici popraven oběšením.

Ačkoli synonymem pro kolaboraci je spíše jméno Karla Čurdy, Augustin Přeučil je mnohem přesnější definicí válečného kolaboranta, neboť je potřeba přihlížet také k situačnímu kontextu. Čurda zradil, donášel a je odpovědný za smrt svých kolegů a přátel – zradil však v těžké chvíli a pod nátlakem, předtím byl příslušníkem západního odboje. Naproti tomu Augustin Přeučil zradil hned zpočátku války, veškerou svou činnost důkladně plánoval ve spolupráci s gestapem. A ačkoli měl sto a jednu příležitost se z gestapáckého sevření vymanit (například ve Velké Británii), důkladně donášel a udával dál.

Zdroj: Stream, Fronta, Wikipedia, Historieblog

Podobné články

Doporučujeme

Další články