Praváci a leváci v umění: 9 slavných malířů – leváků – G.cz
Vyhledávání

Praváci a leváci v umění: 9 slavných malířů – leváků

+ DALŠÍ 1 FOTKA

Je levá ruka pro umění ta pravá? Ti nejlepší měli ‚pravé‘ dokonce obě.

Radka Pružinová
Radka Pružinová 12.9.2015, 18:44
Pravá ovládá syntetické a komplexní myšlení. Leváci tedy lépe
a intuitivněji chápou vztahy a souvislosti. Umožňuje lepší vnímání prostoru a perspektivy, což je v uměleckém světě neocenitelná deviza. V pravé mozkové hemisféře sídlí také představivost. Fantazie leváků je tedy mimořádná.

Je levá pro umění ta pravá?

Leváci, na rozdíl od praváků, obecně využívají více pravou mozkovou hemisféru, která řídí levou ruku a také ovlivňuje jejich osobnost a myšlení. Řídí totiž jiné procesy, vytváří jiná myšlenková schémata a predikuje sklony k jiným schopnostem než polokoule levá.

Ze studie Johna Santrocka, profesora na univerzitě v Minessotě, z roku 2008 vyplývá, že u umělců, architektů, hudebníků a matematiků je procentuálně vyšší pravděpodobnost, že tužku drží v levé ruce. Naproti tomu francouzská studie prestižního magazínu Revue Neurologuque z roku 1995, která prováděla výzkum na vzorku pěti set umělců, vykázala spíše vlažnější výsledky. Podíl levorukých umělců je podle ní pouze něco mezi 2,8 a 4,7 %, tedy ještě méně než v běžné populaci.

Levá část mozku, ovládající ruku pravou, ovlivňuje spíše logické
a analytické myšlení, schopnost počítat
a chápat jazykové vztahy, psaní a orientaci v čase. Tedy disciplíny, které jsou rozevlátým umělcům leckdy z duše (nebo vlastně spíš
z mozku) protivné.

Ačkoli je potřeba zohlednit, že v minulosti mohlo být leváctví potlačováno nebo skryto. Tak jako tak se na základě výsledků zdá spíše nepravděpodobné, že by se podíl levorukých umělců příliš odlišoval od celkového podílu leváků v jakýchkoli jiných oborech.

Ne nadarmo jsou v posledních letech i v České republice populární kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou, které celosvětově zpropagovala lektorka Betty Edwards. Obecně ale lidé používají obě hemisféry zhruba ve stejném poměru. A je třeba zdůraznit, že i na výše zmiňovaných kurzech jde spíše o využití pravé hemisféry ve významu pravé jakožto té správné, protože i v kresbě či malbě je potřeba zohlednit oba principy, stejně jako v životě.

1. M. C. Escher (levák)

Na obrazu „Kreslící ruce“ je zajímavé mimo jiné i to, že obě ruce patří pravákovi.

2. Paul Klee (používal obě ruce)

Klee sice maloval levou rukou, ale psal pravou. Obě ruce ovládal prakticky na stejné úrovni.

3. Praváci nebo leváci?

Myslíte, že vynálezci lahodné Twix jsou praváci, nebo leváci? Výroba tyčinek Twix byla před lety rozdělena do dvou továren kvůli jejich sporu. Objevte na Twix.cz, jaký máte odhad a představivost. Vyberte si a vyhrajte 3x 1000 EURO!

4. Raoul Dufy (používal obě ruce)

Francouzský malíř, významný představitel fauvismu, byl sice přirozený pravák, ale naučil se malovat a kreslit levou rukou. Levačku začal později při své tvorbě dokonce preferovat.

5. Leonardo da Vinci (byl ambidextrální – obouruký)

Polský restaurátor Kazimier Kwiatkowski v 50. letech 20. století pracoval na technologické kopii Dámy s hranostajem a objevil přitom, že obraz byl nade vší pochybnost malován levou i pravou rukou. Tahy štětcem na uhrančivých očích portrétované dámy jsou vedeny zleva doprava i zprava doleva. Leonardo da Vinci si tedy evidentně přehazoval štětec z pravé ruky do levé.

Za zmínku stojí určitě
i da Vinciho neobvyklá technika psaní. Psal nejen levou rukou, a to zprava doleva, ale navíc
i zrcadlově. Pokud by si chtěl kdokoli jeho soukromé poznámky přečíst, bez zrcadla
by neměl šanci.

Rozborem jeho kreseb bylo zjištěno, že mnohé z nich nakreslil levou rukou. Bernard Berenson, uznávaný americký historik umění specializující se na italskou renesanci, dokonce prokazatelnou levorukost bral jako jedno z kritérií dokazujících autentičnost jeho děl.

Jean Paul Richter, autor několikadílné sbírky malířových spisů, ve své knize Literary Works of Leonardo da Vinci z roku 1883 napsal, že Leonardo se levákem stal z donucení až poté, co si pravou ruku pochroumal v souboji nebo při nehodě. Arthur E. Popham, znalec da Vinciho kreseb, pro změnu přišel s tvrzením, že si slavný malíř ruku pochroumal v dětství. Tato tvrzení se však neopírají o žádný hmatatelný důkaz. Jisté je, že Leonardo da Vinci ochrnul na pravou ruku ve svých 65 letech poté, co přesídlil do Francie.

Anketa

A co vy, kterou ruku máte tu ‚šikovnější‘?

Anketa se načítá...

Podobné články

Doporučujeme

Další články