fb pixel Radek Ptáček – G.cz
Vyhledávání

Radek Ptáček

Radek Ptáček je klinický psycholog. Narodil se 26. prosince 1975 v Praze.  Působí  jako psychoterapeut a soudní znalec.

V roce 2018 se stal prvním profesorem lékařské psychologie v České republice. Studoval obor Lékařská psychologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde je také zaměstnán. Současně působí University of New York in Prague. Zabývá se také vzděláváním lékařů, soudců a sociálních pracovníků. V roce 2018 se stal prezidentem největšího světového kongresu o ochraně dětí.

Radek Ptáček je autor či spoluautor více než stovky původních vědeckých prací. Tyto vědecké práce dosáhly v prestižní vědecké databázi Web of Science 300 téměř tisícovky citací. Je také autorem 15 vědeckých monografií a mnoha popularizačních článků.  Absolvoval řadu zahraničních stáží a je řešitelem (případně spoluřešitelem) několika vědeckých i i sociálních grantových projektů.

Za svou práci získal několik prestižních ocenění. V roce 2017 se jednalo o Cenu Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin. V roce 2013 byl díky monografii Euthanasie – pro a proti vyhlášen Autorem nejlepší zdravotnické publikace. V roce 2010 získal Cenu děkana Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě „Za dlouhodobou spolupráci v oblasti  vzdělávaní“.

Vědecké monografie Radka Ptáčka

 • ADHD – variabilita v dětství a dospělosti
 • Biofeedback v teorii a praxi
 • Zanedbávání dětí – příčiny, důsledky, hodnocení
 • Kontroverze současné medicíny
 • Etické problémy medicíny na prahu 21. století
 • Eutanazie–pro a proti
 • Česká lékařská komora: historie a význam
 • Vývoj dětí v náhradních formách péče
 • Informovaný souhlas – etické, právní, psychologické a klinické aspekty
 • Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby

Vzdělání

 • 2015 – Karlova Univerzita v Praze, 1. lékařská fakulta, habilitace v oboru lékařská psychologie
 • 2007  – CMI–ESMA – Barcelona, obor ekonomika-management, titul MBA
 • 2006  – Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Ph.D. v oboru obecná psychologie
 • 2005  – Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, PhDr. v oboru pedagogika
 • 2005  – Karlova Univerzita v Praze, Filosofická fakulta, PhDr. v oboru klinická psychologie
 • 2005  – Karlova Univerzita v Praze, Filosofická fakulta, Mgr. v oboru jednooborová psychologie
 • 2000  –  Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, Mgr. v oboru psychologie-pedagogika
Další články