fb pixel Jan Opletal – G.cz
Vyhledávání

Jan Opletal

Jan Opletal pocházel z osmi dětí a z malého města, přesto se dostal do Prahy na studia, zvolil si medicínu.

Jan Opletal se narodil 1. ledna 1915 ve Lhotě nad Moravou. Zemřel 11. listopadu 1939 ve věku 24 let v Praze.Student byl smrtelně zraněn 28. října 1939 během protinacistické demonstrace. 

Jan Opletal chodil do obecné škole poblíž svého rodiště v Nákle u Olomouce. Poté navštěvoval gymnázium v Litovli, kde v roce 1934 odmaturoval. Gymnázium nese dnes jeho jméno. V zimním semestru 1936/1937 začal studovat medicínu na Univerzitě Karlově v Praze. Předtím chtěl studovat leteckou školu v Prostějově. Kvůli vadě zraku však musel studovat školu pro záložní důstojníky v Hranicích.

Jan Opletal se zúčastnil protinacistických demonstrací, které se konaly v Praze dne 28. října 1939. Na mnoha místech v Praze (ale i v dalších českých městech) se scházely davy provolávající protiněmecká hesla a zpívající českou hymnu. Opletala někdo v Žitné ulici střelil do břicha. Ačkoliv byl téměř okamžitě operován a dostalo se mu té nejlepší péč, o dva týdny později, 11. listopadu 1939, zemřel na zánět pobřišnice.

Jeho ostatky byly převezeny do Nákla, kde se 15. listopadu konal pohřeb.